,,der Antichrist”, ,,Morgenröte”, ,,Jenseits von Gut und Böse”, ,,Zur Genealogie der Moral” en ,,der Fall Wagner”, nog in ernst beweren, dat Nietzsche niet wezenlijk anti-christelijk was? Heeft hij niet met een onvergelijkelijke scherpte van geest gezien, dat het christendom het zuurdesem is van de burgerlijk-democratische wereld en haar halfheden?
    Op ons rust de plicht zijn gedachten te verwezenlijken, hier klaarheid te brengen; wij moeten de moed hebben een werkelijke vernieuwing, een ,,Umwertung aller Werte” te brengen, geen hybriede halfheid. Daartoe moeten wij geheel met het oude breken en het niet weer langs een achterdeur onder andere benamingen binnenhalen. Ons anti-semitisme, onze rassenleer zijn in diepste wezen anti-christelijk. Zij maken onderscheid en zijn uitingen van ranggevoel. Iedere poging desondanks met het christendom den vrede te bewaren is onwaarachtig, half ,,democratisch”; het christendom voelt dit bij instinct en zal met een consequent nationaal-socialisme nooit in vrede kunnen leven. Laten wij ons daarom bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor het heden en voor de toekomst. Laten wij deze kans niet ongebruikt laten. Wij moeten wezenlijk nieuwe waarden scheppen.

DRS. J. J. VAN LEEUWEN

    Kameraad Bruning teekent hierbij het volgende aan:

NIETZSCHE, EN NOG IETS

DE lezer die bovenstaande citaten uit het werk van Nietzsche aandachtig gelezen heeft, zal, als hij ook mijn citaat uit Nietzsche verstaan heeft, eenigszins bevreemd hebben opgekeken (gesteld dan, dat hij door deze citaten voor het eerst met Nietzsche kennismaakte). Hij zal nl. niet zonder bevreemding een diepe tegenspraak hebben ontdekt tussen Nietzsche’s karakteristiek van het christendom als ,,die geistlich-geistigste Herrenlosigkeit: ein sehr stolzes Leben unter dem Willen zum armen und dienenden Leben” èn de oordeelen, door Drs. v. Leeuwen geciteerd. Voor dengene die met Nietzsche’s geschriften vertrouwd is, behelst deze tegenspraak (hier en elders) niets nieuws. Ter verheldering van de situatie volgen hier nog enkele andere uitspraken over hetzelfde onderwerp:

    ,,Die beiden vornehmsten Formen Mensch, denen ich leibhaft begegnet bin, waren der volkommene Christ — ich rechne es mir zur Ehre, aus einem Geslechte zu stammen, das in jedem Sinne ernst mit seinem Christentum gemacht hat — und der vollkommene Künstler des romantischen Ideals, welchen ich tief unter dem christlichen Niveau gefunden habe.
    ,,Christus am Kreuze ist das erhabenste Symbol — immer noch.
    ,,Im Grunde gab es nur einen Christen, und der starb am Kreuz.
,,Dieser frohe Botschafter starb wie er lebte, wie er lehrte — nicht um die Menschen zu erlösen, sondern zu zeigen, wie man zu leben hat.
    ,,Heute noch ist ein solches Leben möglich, für gewisse Menschen sogar Notwendig: das echte, das ursprüngliche Christentum wird zu allen Zeiten möglich sein.
    ,,Der höchste Instinkt der Reinlichkeit stellt den mit ihm Behafteten in die wunderlichste und gefährlichste Vereinsamung, als einen Heiligen: denn eben das ist Heiligkeit — die höchste Vergeistigung des genannten Instinktes.
    ,,Es ist ein Miszbrauch ohnegleichen, wenn solche Verfallsgebilde und Miszformen, die ,Christliche Kirche’, ,christlicher Glaube’ und ,christliches Leben’heiszen, sich mit jenenaangemaakt: 17-07-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-10-2012