reddende idee der ver-zienden geen rol; deze is daarin a c h t e r g r o n d, verre achtergrond, een nauwelijks geweten en stellig te verontachtzamen aanwezigheid. V o o r g r o n  d is de partieele oplossing, daarvoor zet zij zich in (zelfs totaal soms), — voor die partieele oplossingen, welke nooit een oplossing blijken.    Naarmate nu de partieele ideeën, de partieele oplossingen, haar toegejuichte voormannen en haar luidruchtige partijen successievelijk falen, gefaald z ij n, wordt men toegankelijker voor meer-omvattende denkbeelden en oplossingen. Niet door woorden en betoogen, maar door feiten wordt de menigte overtuigd (d.i. voorwaarts-gedreven op den goeden weg), en allereerst door negatieve feiten: door het steeds meer wegbrokkelen van grond onder haar voeten. En eerst dàn kan een reddende idee in haar totaliteit aanvaard en verstaan worden door de menigte, wanneer ook de n o o d   t o t a a l is geworden en die eind-phase werd bereikt, welke, toen zij door de scheppende voorposten werd voor-zien, de reddende toekomst-conceptie deed geboren worden. Naarmate de nood

aangemaakt: 17-07-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2012