terug naar menu
Nieuwste Toevoegingen
aan
www.HenriBruning.nl


21-07-2022 Toegevoegd aan "Autobiografische teksten": De religieuze ontwikkeling van Henri Bruning ()
20-07-2022 Toegevoegd aan "Autobiografische teksten": "Een dichter op de bromfiets" ()
20-07-2022 Toegevoegd aan "Autobiografische teksten": Zijn visie op natuur en mens ()
08-07-2022 Interview: "Als er een God bestaat, kun je niet leven alsof hij niet bestaat" ()
07-05-2022 De Ziel in Mij Een aanzet tot prozagedichten ()
02-04-2021 Over waartoe de kritiek op Guido Gezelle de Andere zich beperkte. ()
26-03-2019 Over zijn vroeg(st)e jeugd (Mijn liefste kinderboek) toegevoegd aan autobiografische teksten ()
01-05-2018 Film "NSB-collaboratie? ()
17-12-2017 De poëzie van Henri Bruning ()
17-12-2017 Creatief denker ()
17-12-2017 Verhalenoverzicht toegevoegd aan menu teksten ()
02-12-2017 Drie foto's toegevoegd ()
07-11-2017 Stille executie I, II, III, IV en V toegevoegd ()
06-07-2017 Gemeenschapsmens in een lege, zinloze wereld ()
12-05-2017 Henri Bruning over een autobiografie: "Ik heb niet te bepalen wie en wat ik geweest ben" ()
12-05-2017 Dat vuile wezen dat ik ben óf hoe Bruning de levenslange onverzoenlijkheid overleefde ()
11-04-2017 Inayat Khan Het Doel van het Leven ()
13-03-2016 Namen- en literatuurregister toegevoegd ()
07-02-2016 20 van de 55 besprekingen uit De Residentiebode (pdf )
11-09-2015 Doode Zielen Eerherstel voor de jongere gedachte (1930) (pdf )
09-09-2015 Guido Gezelle: Verwaarloosd voorspel Roeping (1952) (pdf )
08-09-2015 Heidenen met rust laten? G3 (1964) (pdf )
07-09-2015 Katholieke "cultuur"? Roeping (1938) (pdf )
07-09-2015 Eldorado Roeping (1929) (pdf )
19-08-2015 Betwistbare misverstanden? 1-34 Roeping (1951) (pdf )
19-08-2015 Betwistbare misverstanden? 35-41 Roeping (1952) (pdf )
19-08-2015 Nogmaals: Psychologisch verantwoord Roeping (1959) (pdf )
18-08-2015 Jaques Maritain: Toch arriverend christendom ? Roeping (1938) (pdf )
18-08-2015 Het raadhuis Roeping (1957-1958) (pdf )
18-08-2015 Het evangelie als zondagsevangelie Roeping (1957-1958) (pdf )
13-08-2015 Gezelle een nieuwe middeleeuwer? De Tafelronde (1953) (pdf )
03-08-2015 Hercules Seghers Nu (1927) (pdf )
03-08-2015 Zwitserland in één dag Roeping (1936) (pdf )
02-08-2015 Nieuw proza Aristo (1931) (pdf )
02-08-2015 Spiegelingen Aristo (1935) (pdf )
02-08-2015 Dietsche Strijd Aristo (1935) (pdf )
02-08-2015 Nieuw proza Aristo (1931) (pdf )
30-07-2015 Stille executie I t/m V Aristo (1938) (pdf )
30-07-2015 Anti-disciplinair Christendom Groot Nederland (1938) (pdf )
26-07-2015 Uit: De Profeet Roeping (1925) (pdf )
26-07-2015 Strindberg's Damaskus-trilogie I - IV Roeping (1925) (pdf )
26-07-2015 Uit: De Tocht Roeping (1925) (pdf )
19-07-2015 Overige hoofdstukken Verworpen Christendom (pdf )
19-07-2015 Overige hoofdstukken Verworpen Christendom (pdf )
15-07-2015 Overige hoofdstukken Subjectieve Normen (pdf )
07-07-2015 Enige, losse en vaste, overwegingen Roeping (1927) (pdf )
07-07-2015 Ogen, Maannacht Roeping (1924) (pdf )
06-07-2015 Bitter verbond, Herinneringen aan Wassenaar Dietsche Warande (1951) (pdf )
06-07-2015 De opdracht, De rivier Dietsche Warande (1953) (pdf )
06-07-2015 Vroeger Lied, Later Lied Dietsche Warande (1954) (pdf )
06-07-2015 Fragment Groot Nederland (1937) (pdf )
05-07-2015 Fransiskus' Tocht Roeping (1925) (pdf )
05-07-2015 Het hart, De lantaarnopsteker Roeping (1927) (pdf )
30-06-2015 Water, Strofen Roeping (1954) (pdf )
30-06-2015 Song of Innocence De Hoorn (pdf )
28-06-2015 Gezag en Jeugd Roeping (1932) (pdf )
16-06-2015 Acht hoofdstukken Subjectieve Normen (pdf )
09-06-2015 Het Straelt toch Elders ( pdf )
09-06-2015 Elias van Cortona (pdf )
08-06-2015 De Querido's (pdf )
07-06-2015 De zondagspreek (pdf )
06-06-2015 Le démon du midi (pdf )
04-06-2015 Het woord, over experimentele poëzie (pdf )
04-06-2015 Sophocles' Electra (pdf )
02-06-2015 Nihilisme en zedelijkheid (pdf )
02-06-2015 Mijn liefste kinderboek (pdf )
01-06-2015 Franciscus Xaverius (pdf )
01-06-2015 Gezelle's zwijgen (pdf )
31-05-2015 Het gevecht tegen het eigen hart (pdf )
31-05-2015 Verwilderde jeugd (pdf )
30-05-2015 Nocturnes voor mijn vrouw (pdf )
29-05-2015 Een dichter op de bromfiets: Gemotoriseerde bedevaart (pdf )
29-05-2015 Revisie (pdf )
14-04-2015 Als er een God bestaat, ... (pdf )
14-04-2015 Dien avond en die rooze (pdf )
14-04-2015 Elias - Franciscus - De Mens (pdf )
14-04-2015 Inspiratie-theorie en Verlossingstheorie (pdf )
14-04-2015 Gezelle-Bilderdijk (pdf )
14-04-2015 Natuurlijke boven-redelijke zekerheid (pdf )
14-04-2015 Maria's hemelvaart (pdf )
10-03-2015 Rembrandt, de realist uit Nagelaten werk ()
01-02-2015 Dichtertreffen Weimar 1941, De Waag 14 nov. 1941 ()
23-01-2015 Het Laatste Woord, Jezus van Nazaret, zestien a-metafysische opmerkingen ()
26-10-2014 Ontbrekende hoofdstukken Voorlopige Motieven ()
18-10-2014 Ontbrekende hoofdstukken Guido Gezelle de Andere ()
14-10-2014 Vervolg van Celibaat en medemenselijkheid, Verbum Humanum, Cahier II (1972)()
03-10-2014 Celibaat en medemenselijkheid, Verbum Humanum, Cahier I (1971)()
14-08-2014 Ontbrekende hoofdstukken van Vormkracht en onmacht der religie ()
10-01-2014 Enkele wijzigingen en toevoegingen in laatste paragraaf van Henri Bruning de Andere ()
20-08-2013 Overzicht gedichten ()
04-08-2013 Ontbrekende gedichten van Objectief Brevier ()
04-08-2013 Gedichtenbundel van Ziel en Aarde ()
04-08-2013 Ontbrekende gedichten van In Vitro ()
04-08-2013 Ontbrekende gedichten van Songs of Innocence ()
02-08-2013 Artikelen uit Te Elfder Ure ()
29-07-2013 Artikelen uit De Paal ()
21-07-2013 Artikelen uit De Valbijl ()
01-02-2013 Figuren in en om het Christendom in Verworpen Christendom ()
23-01-2013 Hekeldicht onder menu VoVa ()
12-01-2013 NPB als boek verboden, terwijl het reeds grotendeels gepubliceerd was. ()
07-12-2012 Houtplastiek van Ernst Voorhoeve met een inleiding van Henri Bruning ()
05-12-2012 Tussenmenu's, die verwijzen naar alle tot nu toe opgenomen teksten ()
18-11-2012 Beschrijving van het navigeren aangepast ()
17-11-2012 Menustructuur aangepast; balkmenu aan homepage ()
07-11-2012 Ontbrekende verhalen van Ezechiël ()
05-09-2012 Drie ontbrekende hoofdstukken deel I Nieuw Politiek Bewustzijn ()
02-09-2012 De opmerkelijke visie van Bruning op de natuur en de mens! ()
28-08-2012 Acht artikelen uit 1941 te beginnen met Het gevaar! ()
20-08-2012 Autobiografische kantekeningen bij zijn vertaalwerk ()
11-08-2012 Artikelen uit 1940 te beginnen met Drieërlei Nationalisme ()
28-07-2012 Driemaal Vestdijk in 1942 te beginnen met "Stijlproblemen" ()
28-07-2012 Vijfde en zesde hoofdstuk Guido Gezelle de Andere ()
27-07-2012 Elias van Cortona volledig! ()
10-07-2012 Overzicht van zijn vertalingen ()
10-05-2012 Vier besprekingen en een essay uit 1928 ()
02-05-2012 Vijf besprekingen uit 1928 ()
27-04-2012 Inhoudsopgave bij R.Bruning: Henri Bruning over grootheid en tragiek en geweten ()
18-04-2012 Democratie - revolutie - massa (Nieuw Politiek Bewustzijn) ()
Revolutie en Massa ()
31-03-2012 Drie boekbesprekingen in 1941 gepubliceerd in De Waag ()
05-03-2012 Derde en vierde hoofdstuk Guido Gezelle de Andere ()
31-12-2011 Vos Estis Sal Terrae N.S.B. brochure wegens twijfel uit Bibliografie verwijderd
09-12-2011 Woord Vooraf en eerste twee hoofdstukken Guido Gezelle de Andere ()
25-10-2011 Gelaat der Dichters ()
19-10-2011 Onze Priesters ()
13-10-2011 Overige verhalen van De Vraat van het Geluk ()
29-09-2011 Ontbrekende pagina's van Vluchtige Vertogen met inhoudsopgave ()
17-09-2011 Reageren op deze website ()
17-09-2011 Enkele foto's van H. Bruning ()
16-08-2011 De nog ontbrekende gedichten van De Tocht ()
07-08-2011 De nog ontbrekende gedichten van De Sirkel ()
24-06-2011 De nog ontbrekende gedichten van Voorspel ()
24-06-2011 De nog ontbrekende gedichten van Heilig Verbond ()
24-06-2011 De nog ontbrekende gedichten van Fuga ()
20-06-2011 Curriculum Vitae van Henri Bruning ()
17-05-2011 Paragraafindeling en inhoudsopgave aan "De Tocht" ()
10-05-2011 Lazarus en de rijke ()
29-04-2011 Charlie Chaplin Verliefd ()
12-04-2011 Vluchtige Vertogen, [Strijden] blz. 79-85 ()
12-04-2011 Nieuw Politiek Bewustzijn, Strijden ()
11-04-2011 Subjectieve Normen, Strijden ()
02-02-2011 Kringloop naar het Sentrum ()
09-01-2011 Kolonisatie en Missie ()
31-12-2010 "Bij wijze van Inleiding" uit Verworpen Christendom ()
29-12-2010 "De Mongoolsche kameel" uit De Vraat van het Geluk ()
04-11-2010 Alle tot nu toe ontbrekende gedichten uit Het Verbond . ()
29-07-2010 Drie gedichten (Voorlopige Subjectieve Bevindingen) ()
21-07-2010 Noot bij De Tocht (Voorlopige Subjectieve Bevindingen) ()
10-07-2010  Ingebruikstelling van de website www.HenriBruning.nl

ooooooooooterug naar menuaangemaakt: 05-06-2010 laatste aanpassing: 21-07-2022