terug naar keuze

ENKELE WERKEN
van Henri Bruning

klik op boek om het door te bladeren
(gebruik vervolgens de pijlen voor navigatie:
pijl links naar vorige en pijl rechts naar volgende bladzijde;
pijl omhoog terug naar overzicht, pijl omlaag naar inhoudsopgave)

(1927) In memoriam in: Gerard Bruning Nagelaten werk


Uit Gerard Bruning Nagelaten Werk heb ik het ,,In Memoriam’’ overgenomen. Gerard Bruning was in zijn tijd de grote voorman der ,,Katholieke Jongeren’’. Dit ,,In Memoriam’’ getuigt o.a. van hun geloof.

(1933) Tegen den hoogmoed der werken; Revisie & Richting II (essays)

In dit tweede deeltje uit de serie ,,Revisie en Richting’’ bestrijdt Bruning de gangbare opvattingen binnen de Kerk ten aanzien van: actie, werkelijkheid, gezag, voorzichtigheid, eenheid en het Kindschap Gods. Met betrekking tot het handelen demonstreert Bruning een Tao-istische instelling. Regelmatig verwijst hij naar het Christendom in zijn allervroegste vorm, een vorm die nauw aansluit bij de prediking die we in het Thomas-evangelie terugvinden.

(1961) Motieven en figuren (verzen)


In deze laatste gedichtenbundel die Bruning gepubliceerd heeft, blikt hij terug op zijn leven en overdenkt welke figuren hem gegrepen hebben en wat hem zo boeide in hun leven. Ik beschouw deze bundel als zijn 'geestelijke autobiografie'. In zijn, nu volledig opengebloeide, dichtkunst is Bruning, voor wie het verstaat, nog overtuigender getuigend dan in zijn proza.

aangemaakt: 04-12-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 12-05-2010