Overige teksten van
Theo Bruning
I N H O U D

Gnostiek: Th. Bruning Zes vertalingen van het Evangelie van Thomas 23-07-2023
Gnostiek: E. van Ruysbeek/M. Messing Het Evangelie van Thomas 23-07-2023
Gnostiek: F. Cuvelier Jezus Mysticus, naar het herontdekte Tomas Evangelie 05-08-2022
Gnostiek: T. Freke en P. Gandy De lachende Jezus 05-08-2022
Vormkracht van boeken: Elif Shafaz De veertig regels van liefde 04-08-2022
Vormkracht van boeken (Vertaling van Ladinsky's Hafiz) 31-03-2022
Kinderen van 'foute' ouders 09-05-2018
Slecht of heel slecht 08-05-2018
Praatjesmakers 26-08-2016
Is het werkelijk zo ridicuul om de NSB gematigd te noemen? 26-02-2016
Driemaal Aantjes in "Opinie & Debat" van de Volkskrant 30-10-2015
Geaarde kunst van ontaarde kunstenaars? 21-03-2015
Meinoud Rost van Tonningen: Der letzte Niederländer
of De gevaarlijkste idioot
15-03-2015
Een hol vat en indoctrinatie 28-02-2015
De elite versus mensen met het gedrag van een 'holbewoner' 26-12-2014
Strijders voor vrijheid en recht 10-08-2014
De NSB een 'bovengrondse verzetsbeweging',
een aanleiding tot herziening
05-07-2014
Een hoogst persoonlijk document 06-12-2012
Uebermensch, ‘bovenmens’; überhaupt mens? 14-10-2012
Feldmeijer gearresteerd en Van Severen ook
en daarna doodgeschoten
13-08-2012
Wat Joden te wachten stond wist niemand 29-05-2012
NSB-ideologie en Jodenhaat 01-04-2012
Henri Bruning en het nationaal-socialisme? 13-11-2011
Controleerbaar en afrekenbaar 01-11-2010
Daders? 10-05-2010
De ware schuldigen? 01-01-2010
Nakomeling 03-05-2009
Vragen van een onwetende 28-07-2008terug naar 
eerste menu

aangemaakt: 19-06-2010 Copyright © 2010 by
Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-08-2022