terug


Feldmeijer gearresteerd en Van Severen ook maar daarna doodgeschoten.

In Trouw van 11-08-2012 las ik in een boekbespreking (Bas Kromhout: De voorman. Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS.) het volgende:

“De Nederlandsche inlichtingendienst had snel in de gaten hoe radicaal Feldmeijer was. Vlak voor de Duitse inval besloot de regering hem als staatsgevaarlijk te laten arresteren.”

Toch moet mij van het hart dat de recensent op geen enkele manier duidelijk maakt, waar dat radicale en staatsgevaarlijke uit bestaan mag hebben, want direct vóór deze beschuldiging lazen wij:

“Feldmeijer verdiende een mager loon als spreker bij NSB-afdelingen en zwierf door het land, slapend op de bank bij ‘kameraden’. Daar gaf hij niet om. Hij was een romantische rebel die had gekozen voor het nationaal-socialisme, en die neerkeek op het voortkabbelende leven van brave burgers.”

Nu zou het kunnen zijn dat de schrijver niet zoveel behoefte aan een betere onderbouwing van zijn beweringen heeft gehad omdat het toch maar een ‘fanatiek nazi’ en ‘uitgesproken antisemiet’ betrof en een echte onderbouwing zijn recensie alleen maar ‘nodeloos’ zou ‘ophouden’.
Tot slot nog een voorbeeld van weinig overwogen schrijven:

“Weinig Nederlanders waren zo antisemitisch als Feldmeijer. Uitgesproken zwart is zijn rol in de zogeheten Aktion Silbertanne waarbij acties van het verzet werden vergolden met moorden op onschuldige burgers. Feldmeijer vormde zijn eigen commando die deze contraterreur uitvoerde en wees de slachtoffers persoonlijk aan.”

Misschien ben ik een wat vreemde lezer, omdat ik veronderstelde dat de ‘uitgesproken zwarte rol’ een bewijs zou zijn van het antisemitisch zijn van Feldmeijer. De ‘uitgesproken zwarte rol’ heeft betrekking op hetgeen onschuldige ‘burgers’ is aangedaan en niet hetgeen nu juist de Joden is aangedaan.
Als het besproken boek van dezelfde kwaliteit is als deze bespreking, dan, helaas, vormt deze biografie voor mij zelfs geen ‘aanvulling op de geschiedschrijving over het nationaal-socialisme in Nederland’, laat staan een ‘waardevolle aanvulling’.

Maar laat ik terugkomen op de arrestatie van Feldmeijer vlak vóór de inval van de Duitsers.
In haar boek Voor Volk en Vaderland van Zonneke Matthée las ik:

“Toen de Duitsers Nederland binnenvielen werden bekende en onbekende NSB’ers door de Nederlandse regering uit voorzorg gevangengezet uit vrees dat NSB’ers verraad zouden plegen. Mussert zelf wist onder te duiken.”

Dus kennelijk behoefde je niet ‘uitgesproken radicaal’ te zijn om gearresteerd te worden, NSB’er zijn was voldoende. En de kwaliteit van de Nederlandse inlichtingendienst was ook maar betrekkelijk als Mussert de dans wist te ontspringen, door een vluchtplan van zijn secretaresse.
Die veiligheidsmaatregelen konden ook uit de hand lopen, ook in Nederland, want zo lezen wij bij Zonneke Matthée:

“Musserts broer, overste Jo Mussert, geen NSB-lid maar wel daarvoor aangezien, werd op 14 mei door een luitenant van het Nederlandse leger doodgeschoten.”

Ook is de volgende zin uit haar boek verrassend:

“Van de ruim 27.000 leden die de NSB op dat moment telde zaten er waarschijnlijk 5000 in geïmproviseerde gevangenissen opgesloten onder bijzonder slechte omstandigheden (vet Th.Br.).”

Heel anders is het de voorman van het Verdinaso in België vergaan, zoals bijgaand krantenberichtje () uit die tijd vermeldt. Dit berichtje geeft ook wat meer kleur aan de kwalificatie ‘onder bijzonder slechte omstandigheden’.

Eindoven, 13 augustus 2012
Theo Bruning
terugaangemaakt: 12-08-2012 Copyright © 2012 by
Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-07-2013