terug naar overzicht


VORMKRACHT

In de loop der jaren heb ik diverse boeken gelezen die, naar ik mij achteraf gerealiseerd heb, een redelijke invloed hebben gehad op mijn "vorming".
Ik bespreek de boeken niet of nauwelijks, maar ik geef van elk boek enkele passages die voor mij van belang waren.
In de toekomst wordt de lijst verder uitgebreid.

B O E K E N

Arthur Osborne Sri Ramana Maharshi
zijn leer in gesprekken en citaten
1971, Kluwer
Leo N. Tolstoj Opstanding
Thomas Merton De weg van Tsjwang-Tze 1972, Ambo
Albert Szent-Györgyi De krankzinnige aap 1973, Bruna
Inayat Khan Het Doel van het Leven1973, Servireterug naar inhoud

aangemaakt: 25-01-2015 laatste aanpassing: 19-12-2016