terug naar menu

terug naar menu
B I B L I O G R A F I E

ROEPING (1922 - 1962)

overgenomen uit
een werkstuk van Rene Paradijs
voor de cursus GO-F in het cursusjaar 1987/88
en aangevuld door Theo Bruning


Lichtgang: Ontkenning, Eenzaamheid, Erkenning Roeping 1 (1922) nr. 2 p. 111-115 PoŽzie
De daad Roeping 1 (1923) nr. 4 p. 291-292 PoŽzie
Spel van stilte Roeping 1 (1923) nr.6 p.406-412 Toneel
Toen de hechte zekerheid in huizen ijdelheid Roeping 1 (1923) nr. 8 p. 135-136 PoŽzie
Sleevaart Roeping 1 (1923) nr. 8 p. 137 PoŽzie
De geboorte Roeping 1 (1923) nr. 10 p. 287-288 PoŽzie
Umwertung aller werten Roeping 1 (1923) nr.11 p.3O9-310 Verhalen
Avend Roeping 1 (1923) nr. 12 p. 370-371 PoŽzie
Het Sirkes Roeping 2 (1923) nr. 1 p. 14-15 PoŽzie
Herboren Roeping 2 (1923) nr. 1 p. 16 PoŽzie
De Straat Roeping 2 (1923) nr. 2 p. 112 PoŽzie
Strindbergís Der Vater Roeping 2 (1924) nr.5 p. 311-328 Essay
Uit: Het zonderlinge lied Roeping 2 (1924) nr. 8 p. 148-150 PoŽzie
Zonden, Mei-vers Roeping 2 (1924) nr. 12 p. 377-378 PoŽzie
Ogen, Maannacht Roeping 3 (1924) nr.1 p.54-55 PoŽzie
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.2 p.56-67 Verhalen
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.3 p.122-129 Verhalen
Uit: De Profeet Roeping 3 (1925) nr.4 p.105-106 Proza
Strindberg's Damaskus-trilogie I Roeping 3 (1925) nr.4 p.168-178 Bespreking
Strindberg's Damaskus-trilogie II Roeping 3 (1925) nr.5 p.221-240 Bespreking
Strindberg's Damaskus-trilogie III Roeping 3 (1925) nr.6 p.271-285 Bespreking
Uit: De Tocht Roeping 3 (1925) nr.6 p.297-299 Proza
Strindberg's Damaskus-trilogie IV Roeping 3 (1925) nr.7 p.326-348 Bespreking
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.8 p-354-382 Verhalen
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.9 p.407-423 Verhalen
Zonden Roeping 3 (1925) nr. 9 p. 444 PoŽzie
Gods gevangenschap Roeping 3 (1925) nr. 9 p. 445 PoŽzie
Gebed Roeping 3 (1925) nr. 10 p. 494 PoŽzie
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.10 p.459-480 Verhalen
Het hart; De lantaarnopsteker Roeping 3 (1925) nr.11 p.504-509 PoŽzie
Antwoord: reactie op een artikel van K. van den Oever;
Rond wat men noemt het expressionisme
Roeping 4 (1925) nr.3 p. 130-148 Essay
Kunst en kunstenaar Roeping 4 (1926) nr.4 p. 179-184 Essay
Kunst en kunstenaar Roeping 4 (1926) nr.5 p. 224-236 Essay
Kunst en kunstenaar Roeping 4 (1926) nr.7 p 310-317 Essay
Berusting van Lou Lichtveld: muziek op verzen van Henri Bruning
In bijlage
Roeping 4 (1926) nr. 7 PoŽzie
Charlie Chaplin verliefd:
Ene Fantasie die het flimwerk La Ruee Vers L'or omspeelt
Roeping 4 (1926) nr.8 p.342-349 Verhalen
Matthieu Wiegman: Stedelijk Museum Amsterdam Roeping 4 (1926) nr.8 p 365-366 Bespreking
Charlie Chaplin verliefd:
Ene fantasie die het filmwerk La Ruee Vers L'or omspeelt
Roeping 4 (1926) nr.9 p.368-378 Verhalen
Nogmaals Joep Nicholas Roeping 4 (1926) nr.9 p. 393-394 Bespreking
Kritiese Notisies:
,,TijlĒ door: Het Vlaamsche Volkstoneel;
,,CobraĒ: De laatste film van Rudolf Valentino;
Pantserkruiser Vorst Potemkin;
Otto van Rees, Stedelijk Museum Amsterdam;
De Heilige Pelgrim, Emile Erens
Roeping 5 (1926) nr.2 p 64-66 Bespreking
Zonde Roeping 5 (1926) nr. 3 p. 80 PoŽzie
Fransiskus' Tocht Roeping 5 (1927) nr. 11 p.433-441 PoŽzie
Enkele, losse en vaste, overwegingen Roeping 5 (1927) nr.11 p.469-473 Essay
Ernst Voorhoeve Roeping 6 (1928) nr.10 p. 447-452 Essay
Doode zielen (Gogol) Roeping 7 (1929) nr.4 p 205-213 Essay
Nieuwe Beeldhouwkunst; door A. v.d. Boom Roeping 7 (1929) nr. 6 Bespreking
Gewijde Kunst; door J. de Meyer Roeping 7 (1929) nr. 6 Bespreking
Eldorado Roeping 7 (1929) nr. 9 p. 411-418 Bespreking
Verhalend Proza: De Bries Roeping 7 (1929) nr. 12 p. 576-580 Bespreking
Twee schrijvers Roeping 8 (1929) nr. 1 p. 39-48 Bespreking
Marsman's Lamp van Diogenes Roeping 8 (1929) nr. 3 p. 117-122 Bespreking
Over Herluf van Merlet: De Sontane Roeping 8 (1929-1930) p. 549 Bespreking
Carl Dreyers Jeanne d'Arc Roeping 8 (1930) nr. 4 p. 193-197 Bespreking
Ernest Michel Roeping 8 (1930) nr.5 p. 205-209 Essay
Aarde Roeping 8 (1930) nr. 6 p. 245-246 PoŽzie
De leegloper Roeping 8 (1930) nr. 6 p.247-253 Verhalen
Gerard Wijdeveld Roeping 8 (1930) nr.6 p. 289-292 Essay
Jeanne d'Arc verloofd Roeping 8 (1930) nr.7 p.300-305 Verhalen
Jeanne d'Arc verloofd Roeping 8 (1930) nr.8 p.349-354 Verhalen
Van den platten grond waarop wij leven Roeping 8 (1930) nr. 11 p 552 Bespreking
Het gevecht tegen het eigen hart Roeping 9 (1930) p.117-123 Bespreking
Wassen Vleugels n.a.v. De zoon van het Hemelsche rijk:
gedichten van Willem ten Berge
Roeping 9 (1930-1931) p. 269-271 Bespreking
Droefheid der vreugde Roeping 9 (1930-1931) p. 413 PoŽzie
Lof der levenskracht n.a.v. Nieuwe Aarde van Knut Hamsun Roeping 9 (1930-1931) p. 542-546 Bespreking
Misdadigers van BrŁckner onder regie van Albert van Dalsum Roeping 10 (1931-1932) p. 151-159 Bespreking
Lof der prudentia Roeping 10 (1931-1932) p.412-417 Aforismen
Gezag en Jeugd Roeping 11 (1932) p.169-177 Bespreking
Katholiscisme en Beweging Roeping 13 (1934-1935) p. 846-864 Essay
Zwitserland in ťťn dag Roeping 14 (1936) p.773-778 Verhalen
De Vijvervisschen Roeping 15 (1936-1937) p.215 PoŽzie
Code D' Amour Roeping 15 (1936-1937) p.406-411 Aforismen
Sociale en Christelijke rechtvaardigheid Roeping 15 (1936-1937) p.554-562 Essay
Bloei of Slop? n.a. v. ,,PolemiekĒ door J.M. Kramer Roeping 15 (1936-1937) p.626-633 Essay
Vervolgens Roeping 16 (1937-1938) p.524-537 Essay
Jacques Maritain: Toch arriverend christendom Roeping 16 (1937-1938) p.629-643 Essay
Katholieke ,,CultuurĒ? Roeping 17( 1938-1939) p.113-114 Essay
Le dťmon du Midi Roeping 20 (1942-1943) p.372-383 Verhalen
Betwistbare Misverstanden l-34 Roeping 28 (1951-1952) p.27-30 Aforismen
Betwistbare misverstanden 35-41 Roeping 28 (1951-1952) p.151-153 Aforismen
Verwaarloosd voorspel
(Uit: Guido Gezelle de Andere, 1ste hoofdstuk)
Roeping 28 (1951-1952) p.441-455 Essay
Nihilisme en zedelijkheid Roeping 29 (1953) p.377-396 Essay
Natuurlijke boven-redelijke zekerheid Roeping 29 (1953) p.549-555 Essay
Sophocles' Electra Roeping 30 (1954) p.393-398 Bespreking
Maria's hemelvaart Roeping 30 (1954) p.466-467 PoŽzie
Water, Strofen Roeping 30 (1954) p.513-515 PoŽzie
Maria Goretti:
drama in drie bedrijven met voorspel
Roeping 32 ( 1956/57) p.1-23,
p.93-113, p.166-184,p. 155-167
Toneel
Gezelle-Bilderdijk Roeping 32 (1956) p.258-271 Essay
De Querido's Roeping 32 (1956) p.431-434 Essay
De zondagspreek Roeping 33 (1957) p.48-55 Essay
Het raadhuis Roeping 33 (1957-1958) p.138-142 Verhalen
Het evangelie als zondagsevangelie? Roeping 33 (1957-1958) p.210-212 Essay
Elias van Cortona Roeping 33 (1957/58) p.419-446 Toneel
Inspiratie-theorie en Verlossingstheorie Roeping 33 (1958) p.594-604 Essay
Elias - Franciscus - De Mens, Een inleiding Roeping 34 (1958) p.434-457 Essay
Nogmaals: Psychologisch Verantwoord Roeping 35 (1959-1960) p.272-273 Essay
Mijn liefste kinderboek Roeping 35 (1960) p.731-734 Essay
Het straelt toch Elders Roeping 38 (1962/63) p.429-469 Essay

terug naar menuaangemaakt: 17-10-2012 Copyright © 2015 by
R. Paradijs, R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 09-09-2015