terug naar menu

terug naar menu
B I B L I O G R A F I E

De Residentiebode
(1937 - 1940)

overgenomen uit
een werkstuk van Rene Paradijs
voor de cursus GO-F in het cursusjaar 1987/88
en aangevuld door Theo Bruning


Drie verzenbundels: H.de Vries: Geinproviseerd bouquet, T. Maes: Vaderaarde, J. van Hattem: De pothoofdplant De Residentiebode
(13 maart 1937)
KB Bespreking
Twee kronieken nav F. Coenen Onpersoonlijke herinneringen en Robert Nathan De weg van eeuwen De Residentiebode
(27 maart 1937)
KB Bespreking
Albert Helmans Ratten De Residentiebode
(17 april 1937)
KB Bespreking
Maurice Gilliams Elias of het gevecht met de bode De Residentiebode
(1 mei 1937)
KB Bespreking
Walschap’s laatste roman nav Een mens van goede wil De Residentiebode
(15 mei 1937)
KB Bespreking
Een misverstand nav Bordewijk Roodpaleis De Residentiebode
(5 juni 1937)
KB Bespreking
Anton van Duinkerken nav A.v. Duinkerken Verscheurde christenheid De Residentiebode
(26 juni 1937)
KB Bespreking
Louis de Bourbon nav L. de Bourbon Vrouwen De Residentiebode
(31 juli 1937)
KB Bespreking
Jan Engelman nav J. Engelman Het Bezegelde Hart De Residentiebode
(14 aug. 1937)
KB Bespreking
Ja ja, de rentmeesters nav H. de Man Kaptein Aart Luteijn De Residentiebode
(28 aug. 1937)
KB Bespreking
Het populaire handboek nav J. Metzger Das katholische Schrifttum im heutigen England De Residentiebode
(18 sep. 1937)
KB Bespreking
De volwassen zuigeling nav Th. Wilder De hemel is mijn beloning De Residentiebode
(2 okt. 1937)
KB Bespreking
Allemaal poeha nav R. Hens De grote verblinding De Residentiebode
(16 okt. 1937)
KB Bespreking
Simon Vestdijk nav S. Vestdijk Vijfde Zegel De Residentiebode
(16 okt. 1937)
KB Bespreking
Twee overbodige vertalingen nav T Versaas Zwarte paarden en Palacio Valdez De roman van een schrijver De Residentiebode
(4 dec. 1937)
KB Bespreking
Literair allerlei nav G. Hoyer: Avontuur in Rusland, F. van Oldenburg Ermke: Leven en bekering van John L. Stoddard, A. Coolen: Lentebloesem, F. Bordewijk: Wingerdrank De Residentiebode
(18 dec. 1937)
KB    Bespreking
Kort commentaar nav H. de Man De Koets, B. Voigt De voortrekker, M. Mitchell Gejaagd door de wind De Residentiebode
(15 Jan. 1938)
KB Bespreking
Minder geleerdheid nav A. Antweiler Groszstadt für Christus De Residentiebode
(5 feb. 1938)
KB Bespreking
Te veel regie? nav Defresne De wonderlijke familie De Residentiebode
(19 maart 1938)
KB Bespreking
Nieuw Proza nav J.v.d. Made Twee honderd gulden voor Darja Wiedinskaja en M. Gilliams Oefentocht in het luchtledige De Residentiebode
(2 april 1938)
KB Bespreking
Kort bezoek aan een gekkenhuis nav H. Steggerda Confectie De Residentiebode
(23 april 1938)
KB Bespreking
Naar aanleiding van Marsmans verzameld dichtwerk De Residentiebode
(7 mei 1938)
KB Bespreking
Bij diverse drempels nav J. Schwarzenbach Der Dichter zweispältigen Lebens, A.v. Schendel De zomerreis en G.H. Carroll Op den drempel van het leven De Residentiebode
(21 mei 1938)
KB Bespreking
Amerika en het negervraagsruk nav O. Holaas Ook ik ben Amerika De Residentiebode
(18 juni 1938)
KB Bespreking
Een nieuw Tolstoiboek nav Rachmanova Kruisweg der Liefde De Residentiebode
(2 juli 1938)
KB Bespreking
Herman de Man herneemt zich nav H. de Man Aart Luteijn de Andere De Residentiebode
(13 aug. 1938)
KB Bespreking
Nader toegelicht nav Theun de Vries De Bijen zingen De Residentiebode
(3 sep. 1938)
KB Bespreking
Nogmaals: de Boerenroman nav J.J. Eekhout Warden een koning De Residentiebode
(24 sep. 1938)
KB Bespreking
Een politieke roman nav Gijzman In de schaduw van de Leider De Residentiebode
(5 nov. 1938)
KB Bespreking
S. Vestdijk nav S. Vestdijk Narcissus op vrijersvoeten De Residentiebode
(26 nov. 1938)
KB Bespreking
Vier epilogen nav J.v.d. Woude Spel in Pisotano, Felger De 4000 mijl van de ,,Zeearend” over de oceaan, A. Coolen Herberg van het misververstand en O. Enckel Ons Hart De Residentiebode
(10 dec. 1938)
KB Bespreking
Naar aanleiding van een nieuwe ,,Bordewijk” nav Bordewijk: Karakter De Residentiebode
(31 dec. 1938)
KB Bespreking
Wat ,,niet aangenaam” en wat ,,triest” is nav M. Baring Daphne Adeane De Residentiebode
(14 jan. 1939)
KB Bespreking
Vreemde manieren nav P. Frischauer Groote Heeren en Hiegentlich Schipbreuk te Luik De Residentiebode
(28 jan. 1939)
KB Bespreking
Een Amerikaans drama nav W. Faulkner Het Licht in Augustus De Residentiebode
(11 feb. 1939)
KB Bespreking
Menno ter Braak 1 nav Menno ter Braak In gesprek met de vorigen De Residentiebode
(18 maart 1939)
KB Bespreking
,,Apologetische” ,,Kunst” nav M.v.d. Meersch De uitverkorene De Residentiebode
(25 maart 1939)
KB Bespreking
Menno ter Braak 2 nav M. ter Braak In gesprek met de vorigen De Residentiebode
(1 april 1939)
KB Bespreking
Marsman over ter Braak nav Marsman´s studie over ter Braak De Residentiebode
(13 mei 1939)
KB Bespreking
Vestdijk hoont de schim nav Vestdijk Nadagen van Pilatus De Residentiebode
(20 mei 1939)
KB Bespreking
Achterkant van de ernst nav Belcampo Zwerftocht en M. Dorna Onmaatschappelijke voorkeur De Residentiebode
(10 juni 1939)
KB Bespreking
Een debuut nav E. Nicolas de President De Residentiebode
(1 juli 1939)
KB Bespreking
v.d. Made's nieuwste roman nav J.v.d. Made Pelgrimsreize De Residentiebode
(8 juli 1939)
KB Bespreking
Marsmans verzamelde crietieken De Residentiebode
(29 juli1939)
KB Bespreking
Maurice Gilliams als dichter nav M. Gilliams Het verleden van Columbus De Residentiebode
(19 aug. 1939)
KB Bespreking
Adriaan Morriën nav A. Morriën Hartslag De Residentiebode
(2 sep. 1939)
KB Bespreking
,,Onrust in de Europese Buurt” ? nav Poëtisch appel 1939 De Residentiebode
(23 sep. 1939)
KB Bespreking
Beets de eeuwige nav P.H. Ritter Een kapper over een Professor De Residentiebode
(14 okt. 1939)
KB Bespreking
Twee romans en een handboek nav Du Perron Schandaal in Holland, K. Capek De eerste brigade en Dr. Moller Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde De Residentiebode
(28 okt. 1939)
KB Bespreking
Een nieuwe van Schendel nav A. van Schendel De zeven tuinen De Residentiebode
(11 nov. 1939)
KB Bespreking
Over Vrouwtjes en sprookjes, zakenlieden in het heden en de liefde in het verleden nav H.v. Eijk Truus en de nachtmerrie, T. Brongers Maarten Storm en Een liefdes historie uit het Oude Friesland De Residentiebode
( 2 dec. 1939)
KB Bespreking
Adriaan van der Veen nav A.v.d. Veen Geld speelt de grote rol, Oefeningen, en Tussen kantoor en archief De Residentiebode
(16 dec. 1939)
KB Bespreking
Albert Kuyle als novellist nav A. Kuyle Harmonica De Residentiebode
(30 dec. 1939)
KB Bespreking
Een jonge generatie in aanbouw nav In Aanbouw bloemlezing De Residentiebode
(27 jan. 1940)
KB Bespreking
Kort Commentaar nav Anke Servaes Wie volgt, Nico van Suchtelen Het spiegeltje van Venus, Leo van Breen De Peperbus en ..., Een land vol schoonheid De Residentiebode
(16 februari 1940)
KB Bespreking
Een verzenbundel en een roman nav G. Ritschl Keur uit de liefdesverzen en R. Hughes Orkaan De Residentiebode
(9 maart 1940)
KB Bespreking
Voorbarige Vrede nav L. Fischer Wat brengt de dag van morgen en M. Gleit Ik heb geen bed voor mijn kind De Residentiebode
(30 maart 1940)
KB Bespreking
Albert Helman nav Albert Helman Het vergeten gedicht De Residentiebode
(20 april 1940)
KB Bespreking
Van aphorisme tot inval nav J. Greshoff Steenen voor brood De Residentiebode
(11 mei 1940)
KB Besprekingterug naar menuaangemaakt: 15-01-2016 Copyright © 2016 by
R. Paradijs, R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 02-02-2016