Curriculum 
Vitae
naar menu
 Teksten van boeken 
en artikelen
naar menu
Autobiografische
 teksten 
naar menu
 Contact en laatste 
toevoegingen
naar menu
Over het waarom
 Raymund Bruning 
Subj. bevindingen 
Theo Bruning
naar menu

         Raymund Bruning
 
2010 N.S.B.-collaboratie?
(correctie op 'De oorlog' van Ad van Liempt)

door prof. dr. J.C.H. Blom becommentarieerd op 28-05-2010

de dvd met de door mij uitgesproken tekst NSB-collaboratie? becommentarieerd door Lou Ten Bosch, kunstschilder en zwager, in diens brief van juni 2010

1 mei 2011 aan zeven bladen toegezonden, niet geplaatste brief 'Troost?'

oordeel van prof.dr. H.W. von der Dunk over Henri Bruning

Slotbeschouwing
 
2003 Henri Bruning vergeten?!
Een keitje van David
 
1997 interview Michiel van Diggelen
"De opstand der vitale krachten"
Hervormd Nederland 16-19 april / 3 mei
 
1995 Henri Bruning / over grootheid en tragiek / en geweten
Inhoudsopgave (totaal)
         Hoofdstuk I    Henri Bruning 1945 - 1954
         Hoofdstuk II   Henri Bruning 1954 - 1983
         Hoofdstuk III  Henri Brunings antisemitisme
         Hoofdstuk IV  Loe de Jong
         Bijlagen
 
1989 Polemiek met Adriaan Venema in NRC-Handelsblad
15 febr. 1989 "De auteur Henri Bruning of het gemak van citeren"
28 febr. 1989 Adriaan Venema "Henri Bruning"
18 jan. 1990 "Antisemitisme op een grote hoop gegooid"

8 sept. 1990 "Venema, vrij voor de keeper, schiet huizenhoog over

1985 Oorlogsverleden van auteur speelt een rol bij beoordeling kwaliteit
de Volkskrant 26 oktober
 
Raymund Bruning: totaaloverzicht
 
Raymund Bruning:


N.S.B.-collaboratie?
(correctie op
'De oorlog' van Ad van Liempt)
naar menu

Henri Bruning eind 1950 gefotografeerd door zijn zoon Theo
Henri Bruning

"Weer gaan er stemmen op die Bruning willen zien als een idealist die het beste met het Nederlandse volk en zijn literatuur voor had. Dat hij daarbij voor het nationaal-socialisme koos, valt, volgens de aanhangers van deze visie, natuurlijk niet goed te praten, maar moet worden gezien als een poging de barbaarsheid van die ideologie van binnen uit te bestrijden. Oppergeschiedschrijver van Nederland in oorlogstijd, L. de Jong, is een van degenen die deze mening verkondigt."
Robbert Bodegraven in "Henri Bruning - het literaire geweten van de NSB", De Groene Amsterdammer, 2 mei 1990 (, )


aangemaakt: 16-06-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-03-2019