Henri Bruning, over grootheid en tragiek en geweten

    voorwoord i
    inleiding
        1983 drie vragen 1
    hoofdstuk I 1947-1954
        1947
             tribunaal 1
             centrale ereraad 29
        1948-1954
             verwachting en werkelijkheid 66
             A. Roland Holst en H. Roland Holst-van der Schalk 76
             Ernest Michel 81
             dr J. van Heugten s.j.; rector de Rooy 85
             hoopgevende perspectieven 92
        noten hoofdstuk I 98
    hoofdstuk II 1954-1983
        1954
             de "Onverzoenlijken" 101
             Abel Herzberg 106
             Bruning, de "Onverzoenlijken", Gezelle 107
             Een ander spoor...? 118
             de Groene Amsterdammer 125
             Critisch Bulletin; de Nieuwe Stem 131
             correspondentie Bruning - Meijers 138
             een schuldbekentenis? 149
        1955-1983
             Gezelle 151
             E.M. Jansen Perio; Daniel de Lange; J. Grootaers; J.B. Charles 162
             aan zijn kinderen 186
             het einde 206
             een lijn in het werk 211
        noten hoofdstuk II 218
    hoofdstuk III 1983-1996
         Brunings 'antisemitisme' 221
             een vooroorlogse polemiek 221
             een na-oorlogse polemiek 226
                  het goed-fout paradigma: een hypothese 226
                  I   Kelder-Van Galen Last 229
                  III Venema-Van Galen Last 236
                  IVa Bruning-Venema 241
                  IIb Kelder-Bruning 244
                  Robbert Bodegraven 254
                  E.M. Janssen Perio 257
                  IVc Bruning-Venema vervolg 2 258
                  reacties 263
             historische context 270
             Brunings 'antisemitisme' 279
             een Duitse overwinning? het dilemma 284
             de kracht van het goed-fout paradigma 290
        noten hoofdstuk III 304
    hoofdstuk IV 1954-1998
         L. de Jong en het goed-fout paradigma
             L. de Jong: het goed-fout paradigma officieel 310
             L. de Jong: het goed-fout paradigma doorbroken 316
                  L. de Jong: 'opvattingen' en 'visie' 316
                  V. van Vriesland: oorsprong van het goed-fout paradigma 322
                  Bruning 328
                  Ernest Michel, Anton Mussert, Ernst Voorhoeve 335
                  L. de Jong: 'fairness' 344
                  'fout' 349
             aangedaan leed 365
             tot slot 376
    noten hoofdstuk IV 382
    Bijlagen
         I Henri Bruning: gepubliceerde werken 389
         II Nieuw Politiek Bewustzijn: inhoudsopgave en de artikelen waaruit het was samengesteld 390
         III artikelen waarin Brunings polemische activiteit tijdens de oorlog tot uiting is gekomen, geordend volgens de opsomming van onderwerpen in zijn Verweerschrift 391
         IV keuze van afzonderlijke geschriften en brieven 392
             1   brief van Isr. Querido                             16 oktober 1931 392
             2   brief van M. ter Braak                            18 oktober 1935 393
             3   over de vorming van een Dietsch front 23 juni 1941 394
             4   over de literaire kritiek in Vova, Nat. Dagblad, De Nieuwe Gids en De Weg 10 juli 1941 395
             5   brief aan Ernst Voorhoeve                     3 november 1941 398
             6   brief aan Ernst Voorhoeve                     7 november 1941 398
             7   brief aan Ernst Voorhoeve                     12 november 1941 399
             8   brief aan S.B. Modderman                     24 juni 1943 400
             9   brief aan Ernst Voorhoeve                     5 oktober 1943 400
             10 ongepubliceerd artikel; gewijzigde visie op Dietschland 402aangemaakt: 21-04-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-04-2012