Henri Bruning: Lijst van gepubliceerde werken
 
 
De Sirkel verzen Nijmegen 1924 55 p.
De Tocht  verzen Nijmegen 1925  62 p.
Gerard Bruning: Nagelaten Werk samengesteld en ingeleid door Henri Bruning en H. Marsman Nijmegen 1927
Het Verbond  verzen Groesbeek 1931 66 p.
Bernard Weevers: Kolonisatie en Missie essay Groesbeek 1931  20 p.
De Vraat van het Geluk  verhalen Amsterdam 1932  82 p.
Revisie en Richting I Onze Priesters: het kostbare wapen  essays  Amsterdam 1933  48 p.
Revisie en Richting II Tegen den Hoogmoed der Werken  essays  Amsterdam 1933  63 p.
Revisie en Richting III Het Zwaard  essays  Amsterdam 1934  96 p.
Revisie en Richting IV Woorden in den Wind  essays  Oisterwijk 1935  48 p.
Subjectieve Normen  essays  Bergen 1936  191 p.
Fuga  verzen  Amsterdam 1937  42 p.
Verworpen Christendom  essays  Amsterdam 1938  279 p.
Lazarus en de Rijke (Afl. van De Vrije Bladen jrg 16 schrift 4 april 1939) toneel  Den Haag 1939  58p.
Het Onvolkomen Huwelijk  aforismen  Utrecht 1939  30 p.
Gezegden van den Nederigen Wijze Egididius Verzameld en ingeleid door Henri Bruning  Utrecht 1939  30 p.
Een Hard en Ernstig Woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtse fronten.  brochure  Bussum 1940  30 p.
De Katholieken en de Nieuwe Tijd; Vos estis sal terrae Gij zijt het zout der aarde  brochure  1942  11p.
De Katholieken en De Nieuwe Tijd; Zin en Plicht der Natuurlijke Orde  brochure  1942  16 p.
De Katholieken en de Nieuwe Tijd; Nogmaals: Zin en plicht der Natuurlijke Orde; antwoordbrochure  brochure  1942  32 p.
Het goede boek  's-Gravenhage 1942  36 p. 
Nieuw Levensbewustzijn; tekst eener inleiding, uitgesproken in October 1943 te Amersfoort op een door het Letterengilde van de Nederlandsche Kultuurkamer gehouden bijeenkomst van letterkundigen  's-Gravenhage 1943  35 p.
Twee spelen: Lazarus en de Rijke, Spel in de zon  toneel  Brussel 1943  144 p.
Vluchtige Vertoogen  aforismen  Brussel 1943  150 p.
Voorspel; Gedichten 1924-1942  verzen  Brussel 1943  114 p.
Elias van Cortona: drama in vier bedrijven  toneel  Brussel 1943  144 p.
Heilig Verbond: De bladen voor de poëzie jrg 7 nr. 5   verzen Brussel 1943  16 p.
Nieuwe Verten  verzen  Amsterdam 1944  64 p.
Ezechiël, en andere misdadigers  verhalen  Amsterdam 1944  104 p.
Gelaat der Dichters; Een keuze uit de hedendaagsche revolutionaire poëzie in Noord- en Zuid Nederland Samengesteld en ingeleid door H. Bruning  Amsterdam 1944  112 p.
Songs of Innocence  verzen  Nijmegen 1947  typescript 27 p.
In Vitro  verzen  Heerlen 1951  56 p.
Van Ziel en Aarde  verzen  Nijmegen 1952  30 p.
Voorlopige Motieven  essays  Tielt 1954  174 p.
Gerard Bruning, Gedichten; Ten geleide van Henri Bruning  Amsterdam 1954
Guido Gezelle, de Andere  Den Haag 1954  375 p.
Friedrich Hölderlin: Empedocles op de Etna; Vertaling en voorwoord van H. Bruning;     Tielt 1955  59 p.
Objectief brevier  verzen  Roermond en Maaseik 1957  101 p.
Gerard Bruning, Verontrust Geweten; Verantwoording van Henri Bruning  1961 
Motieven en Figuren  verzen Nijmegen 1961  44 p.
Vormkracht en onmacht der religie Missionair Christendom  Arnhem 1961  234 p.
H. van Gelre, Nikolas Berdjajew; Een inleiding tot zijn denken. Voorwoord van Henri Bruning    Den Haag 1964
Celibaat en medemenselijkheid; Verbum Humanum Cahier I  Arnhem 1971  43 p.