herkomst van de artikelen, waaruit Nieuw Politiek Bewustzijn  grotendeels is samengesteld.

 

Voorwoord 7-8

 

DEEL  I

De Mythe van den Hollander  11-33

11 - 30  "De Mythe van den Hollander"  Subjectieve Normen 40-62

30 - 33  Appendix = Een veronachtzaamd hoofdstuk De Waag 5 (27 febr.1941) nr 9  129

Onze Opdracht als Mensch 34-39

Onze Opdracht als Volk 40-42

Nationalisme, Staats- en Rijksidee 43-51

43 - 47  §1-4 = "Politieke Perspectieven I  Drieërlei Nationalisme" De Waag 4 (20 juni 1940) nr 25 290

47 - 51  §4-5 = "Politieke Perspectieven II De Rijksidee" De Waag 4 (4 juli 1940) nr 27 312

Drie Normen van Dietsch Continentaal Denken 52-63

52 - 55  "Twee normen van continentaal denken" De Waag 4 (24 okt. 1940) nr 43 549

55 - 63  "Het gevaar!" De Waag 5 (9 jan.1941) nr 2 21

Onze Conclusie 64-70

= Dietschland De Waag 5 (3 april 1941) nr 14 218

Een Andere Conclusie 71-78

Socialisme, Nationaal-socialisme (of Fascisme) 79-88

= De Waag 5 (13 maart 1941) nr 11 168-169

Democratie - Revolutie - Massa §1-10 89-100

= Vluchtige Vertoogen §103-120 46-61; §10 95-100 = "Revolutie en   Massa" De Waag 5 (23 jan. 1941) nr 4 52-53 = Vluch­tige Vertoogen §116-120 54-61

Strijden §1-18 101-106

vgl. Subjectieve Normen "Stri­jden" §1-31 136-145

§1 = S.N.§8   §2 = S.N.§14  §3 = S.N.§9  §4 = S.N.§11  §5 = S.N.§12

§6 = S.N.§13  §7 = S.N.§16  §8 = S.N.§17 §9 = S.N.§21  §10 Nietzsche

§11= S.N.§22  §12= S.N.§23  §13= S.N.§24 §14= S.N.§25  §15= S.N.§28

§16= S.N.§29  §17= S.N.§30  §18= S.N.§31

 

DEEL II

Verbod, Oordeel 109-119

109-112  "Verbieden" De Waag 4 (5 dec.1940) 49        

112-119  "Oordeelen" De Waag 4 (19 dec. 1940) nr 51 683

....en Vonnis 120-132

"De Religieuzen en het Onderwijs" 133-137

Sociale Rechtvaardigheid §1-16 138-154

§1-4 = Verworpen Christendom "Christelijke Rechtvaardigheid" §1-5 197-201

Maritain - Mussolini - Machiavelli 155-159

= Aristo 8 (april 1938) nr 1  9-12

De Staat en "de Volledige Mensch" 160-172

Het Drama der Joden 173-207

173-194    vgl.:  "Referaat van een Lezing over het Jodenvraagstuk" de Dinaso-Student 2 (juli 1938) nr 8  1-3

Nationalisme en Kunst Overbodig Betoog. §1-10 208-229

§1-9 208-224 = "Overbodig Betoog: Nationalisme en Kunst"

Criterium 1 (1940) 367-370, 669-671, 784-788

§4 216-219 = "Over individualisme" De Schouw 1 (2 febr. 1942) 25-26

= Vluchtige Vertoogen

§10 Appendix. = "Niet-"Volksche" Kunst De Waag 5 (27 maart 1941)      nr 13 200

Slotwoord 230-233