laatste revisie: 29-04-2011
downloaden en printen

Copyright © 2004 by R. Bruning en Th. Bruning

Terug naar keuze


Henri Bruning eind 1950 gefotografeerd door zijn zoon Theo
Handtekening Henri Bruning

 

Henri Bruning
vergeten?!

inhoud

afbeeldingen

inleiding

conclusies bij voorbaat

spiegelingen


de vijf artikelen met twee toevoegingen

 1. Henri Bruning in zwart en wit   (n.a.v. Ruth Beijert)                                                
 2. Een keitje van David, de liquidatie van een geschiedvervalsend paradigma  (n.a.v. Dick Verkijk)
 3. Nelleke Noordervliet: “Is er niets vergeten?" / over toetsstenen en ijkpunten (n.a.v. Volkskrant-artikelen verschenen rond 5 mei 2003)                                      
 4. Interview Alain Finkelkraut  “Geobsedeerd door de Ander” door F. Obbema         
 5. H.J. Schoo  “Uitzondering Nederland” en een en ander dat er geleidelijk aan bijkwam.
 6. toegevoegd op 1 december 2004

  bijlagen

  de omvang van de zes artikelen (Word, A4, New Courier p.10) is bij benadering:
  1. 27 pagina's
  2. 54 pagina's
  3. 25 pagina's
  4. 9 pagina's
  5. 6 pagina's
  6. 52 pagina's
  totaal dus ca. 170 pagina's.

 7. toegevoegd op 1 maart 2008:

  Twee "manmade" paradigma's, hun samenhang, hun gevolgen en hun liquidatie:


  Henri Bruning over grootheid en tragiek en geweten