terug naar homepage
INHOUD
Navigeren
Browser
Layout van bladzijde uit een boek
Citaten
Afdrukken van een pagina


Navigeren
Met behulp van kan men door de verschillende pagina's navigeren.

Plaats van voorkomen Effect

Middenlinks van pagina Terug naar een menu
Rechts van een menukeuze Naar onderwerp uit menu
Middenrechts op paginaNaar volgende pagina
Na voetnootVerwijzing naar een voetnoot
In tekstNaar tekst elders op het internet (terugkeren met de knop 'Vorige Pagina' van uw browser).
Na laatste woord op paginaNaar volgende pagina (sinds augustus 2011).
Voor eerste woord op pagina Terug naar laatste woord op vorige pagina (sinds voorjaar 2012)
Middenlinks op pagina Terug naar vorige pagina
Voorafgaand aan een voetnoot Terug naar plaats in de tekst van bijbehorende voetnoot
Voorkomend in een item van een balkmenu Naar submenu (17-11-2012)
Middenrechts van pagina Naar inhoudsopgave van bijbehorend boekwerk
Onder witte balk onderaan een paginanaar copyright

Als de cursor op een foto verandert in een handje dan zal aanklikken, meestal, een vergroting laten zien.

Browser
De website is ontwikkeld en getest onder Windows Vista en Windows XP en Internet Explorer 7 (bij Text Size Medium) op een beeldscherm van 1280 x 800 pixels. Geen garantie kan ik bieden dat het geheel zich op dezelfde manier gedraagt met een andere browser.

Het web-taaltje "html" heb ik mij halverwege de jaren '90 in zijn meest eenvoudige vorm met behulp van een paar tijdschriftartikelen eigen gemaakt. Ook het bekijken van de broncode van andere websites heeft mij nog het een en ander geleerd. Later heb ik er nog enige Java- en frame-kennis aan toegevoegd. Maar die laatste twee vaardigheden heb ik al spoedig weer gelaten voor wat ze zijn. Op dit moment is de table-constructie mijn belangrijkste hulpmiddel om pagina's vorm te geven. Het is mogelijk om een table binnen een table te definiŽren en je kunt een relatieve (procentuele) grootte aan een table toekennen, wat van belang is voor presentatie op een onbekende beeldschermgrootte. Het toekennen van een relatieve grootte aan een plaatje is helaas (nog) niet mogelijk.

Layout van bladzijde uit een boek;
mijn e-book presentatie

Wat het gebruikte lettertype betreft is er naar gestreefd om dit zo goed mogelijk te laten passen bij het lettertype van het oorspronkelijke boek. Daar waar het bladzijden van getypte tekst betreft is over het algemeen het lettertype Courier New toegepast. De lettergrootte is naar behoefte aan te passen (binnen Windows Internet Explorer door een keuze te maken Page/Text size).
Ook de oorspronkelijke layout, wat betreft alinea indeling e.d. is zoveel mogelijk aangehouden. De lengte der regels is afhankelijk van de gebruikte window-breedte en daarbij is er zoveel mogelijk naar gestreefd om de horizontale schuifknop te voorkomen. Het gepresenteerde aantal regels zal dus nooit overeenstemmen met het aantal regels van de betreffende bladzijde uit het boek. Het verdient aanbeveling om de windows-breedte en de text-size aan te passen aan het eigen leesgemak. In het boek voorkomende lege bladzijden, behorend bij het getoonde fragment, zijn ook opgenomen bij deze presentatie.
De oorspronkelijke spelling is gehandhaafd.
De conversie van foto van een pagina naar tekst is automatisch uitgevoerd door een karakterherkenningsprogramma. Omdat het succes van deze conversie van vele factoren afhankelijk is, is deze in alle gevallen door een visuele controle en handmatige verbetering gevolgd. Helaas kan er geen garantie gegeven worden dat dit altijd foutloos heeft plaatsgevonden.
In de allereerste gedichtenbundels kwam er een enkel leesteken voor, waarvoor een alternatief is gekozen.
De conversie naar html en het aanbrengen van de layout is handmatig uitgevoerd.

Citaten
Indien men de cursor op een niet nederlandse tekst plaatst verschijnt over het algemeen een (poging tot) vertaling van mijn hand. Suggesties voor verbetering zijn altijd welkom, want vreemde talen waren en zijn nog steeds niet mijn sterkste kant. De vele onvertaalde citaten, voornamelijk in het frans en duits, hebben mij nogal eens dwars gezeten bij het begrijpen van zijn teksten, vandaar deze, hopelijk, helpende hand, voor wie in vergelijkbare omstandigheden verkeert.

Afdrukken van een pagina
Indien men een pagina wil afdrukken verdient het aanbeveling om eerst met print-preview het te verwachten resultaat te bekijken en vervolgens naar wens de ingestelde marges voor het papier aan te passen. Bij windows heeft de gekozen lettergrootte op het scherm ook gevolgen voor de lettergrootte op papier.

Onder aan elke pagina staat links de datum waarop ik aan de pagina ben begonnen en rechts de datum van de laatste (tekstuele) aanpassing uitgezonderd verbetering van type fouten.

Eindhoven, juli 2010
Theo Bruning
terug naar homepageaangemaakt: 29-05-2010 laatste aanpassing: 18-11-2012