terug
terug

N A M E N R E G I S T E R

over de werken van

HENRI BRUNING

A   B   C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
Toelichting voorbeeld
Eerste kolom Naam Beerling, R.F.
Tweede kolom

Acronym voor titel van boek van Bruning of tijdschrift waarin een publicatie van Bruning is gepubliceerd. Met de cursor op het acronym wordt de titel getoond.

GGdA
Derde kolom

Verwijzing naar bladzijde uit boek van Bruning of verwijzing naar datum van publicatie in tijdschrift, zonodig aangevuld met een kolom aanduiding; indien de naam meer dan 1x voorkomt op de betreffende pagina of in de betreffende kolom wordt het aantal vermeld b.v. (2x). Bij aanklikken verschijnt de tekst van betreffende bladzijde of kolom.

351 (2x)terug

aangemaakt: 22-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 10-02-2013