L I T E R A T U U R

terug naar alfabet
naar vorige letter B naar volgende letter

Baldwin, James The fire next time
Penguin Book 2237
VHCI p. 81-8223, p. 1826
Bangha, Adalbert Welt und Ueberwelt VChr 23, 25, 36
Baur, Fr Uit Gezelle's Leven en Werk GGdA p. 11216, 29, 248, 319
Roep 1952: 455
Guido Gezelle's Dichtwerken, 2e herz. dr.
L.J. Veen Amsterdam
GGdA p. XVII, XVIII81, p. XIX, XX90
Uit velerlei Briefwisseling
(Brieven van, aan en over Gezelle, II)
L.J. Veen Amsterdam 1939
GGdA p. 8825
Roep 1952: p. 88: 449
Baur, Fr en Verdeyen, R Briefwisseling Gezelle-Van Oye (Brieven van, aan en over Gezelle, I)
L.J. Veen Amsterdam 1937
GGdA p. 23, 2520, p. 48, 4920, p. 2420, p. 40, 4120, p. 2326, p. 2162, p. 21 1194, p. XIV94, p. 7995, p. XXIII XXIV95, p. 5896, p. 78 7996, p. 18597, p. 11098, p. 84150, p. 162156, p. 18222, p. 162231
Roep 1952: p. 23, 25, 48, 49, 24, 40, 41: 449, p. 23: 453
Beerling, R.F. Het wankelende Westen
Van Loghum Slaterus, Arnhem 1950
GGdA p. 56351
Tafelr p. 56494
Benedictus XV Maximun Illud
KeM 1
Berdjajew, Nikolai De Russische Revolutie
VV 120
Vrijheid en Geest
n.v. Servire, Den Haag
GGdA p. 250222, p. 256, 263238, p. 258346
Tafelr p. 259489
Das Schicksal des Menschen in unseren Zeit VeOdR x,
Het Russische denken in de 19e en 20e eeuw
Amsterdam, 1947
VeOdR p. 181 e.v. 213,
Berge, Willem ten De Reiziger verzen
De Gemeenschap, MCMXXVIII
NTC 15-10-1928,
Bernadot De l'Eucharistie à la Trinité OP 42
Bernanos, Georges Journal d'un Curé de Campagne VChr 93 (2x)
Bernstein, F. Over Joodsche problematiek D-S k2,
NPB 174, 190,
Berrigan, Daniel The dark flight of Resistance VHCI Tv 3 7,
Ondergrondse Kerk
Utrecht, 1968
VHCII p. 5819,
Bersihand, Roger La Littérature japonaise
Paris, 1956
VeOdR 67,
Beysens Hoofdstukken uit de Bijzondere Ethiek VV 140,
Blyth, R.H. en Hokuseido Haiku in four volumes VeOdR 67,
Bloy, Leon Lettres à ses filleuls Jaques Maritain et Pierre van der Meer de Walcheren
préface de Jacques Maritain
Paris, Librairie Stoch
NTC 21-11-1928/k2
Le Désespéré VChr 77
Bolland, G. De Teekenen des Tijds D-S 3,
NPB 182,
Bolland, G. Het Boek der Spreuken Schouw 15-04-1942/k2,
Bom, Th. van der Philosophie van het Leven (Wijsgerige biologie)
n.v. Dekker &van de Vegt, Nijmegen 1932
GGdA p. 152161,
Bonaventura Mystieke Wijnstok GGdA 330
Tafelr 350
Bongers, Tonnis Maarten Storm
Nijgh & van Ditmar N.V., Rotterdam, 1939
Resid 02-12-1939
Bonifacius Unam Sanctam ZePdNO 13,
Bonsels, Waldemar Die Literatur, Juni '41 Waag 26-12-1941,
Bonsels, Waldemar Die Literatur, Juli '41 Schouw 02-03-1942/k5,
Bordewijk, F. Rood Paleis, Ondergang van een Eeuw
Nijgh & van Ditmar N.V. Rotterdam, 1936
Resid 05-06-1937 (5x)
Bint Resid 05-06-1937 (2x)
Boreel de Mauregnault De Waag, 17 maart 1944
De Brug tusschen hen en ons
Waag 07-04-1944,
Bourbon, Louis de Vrouwen
Nijgh & van Ditmar, Rotterdam
Resid 31-07-1937
Reisverhalen Resid 31-07-1937
Zwerving Resid 31-07-1937
Braak, Menno ter Van Oude en Nieuwe Christenen, Nijgh & v. Ditmar, Rotterdam, 1937 VChr 53 (2x), 61, 183
GrNed 524 (2x), 530;
Waag 07-04-1944/k5
Politicus zonder Partij SN 169
Het Christendom, - Twee getuigenissen in polemische vorm VChr 166
Braasem, W.A. ; Hoornik, Ed De donkere lier Amsterdam Roep 1962: 20,
Brakel Buys, R. van Gestalten uit de perzische mystiek
Deventer
VeOdR 161,
Breen, Leo van De Peperbus
Bigot en van Rossum, Amsterdam
Resid 16-02-1940 (2x)
Bruckberger, R.-L. La Nouvelle Revue Francaise, mars 1960 VeOdR bl. 517193, bl. 516197,
Bruning, Gerard Nagelaten Werk NPB 12,
SN 42
Bruning, Henri Nieuw Vlaamsch Tijdschrift, 1954
Machiavellisme en Menselijk Geluk
VHCII p. 921-95439,
Vormkracht en Onmacht der Religie, 1961, Verbum Humanum Arnhem Roep 1962: 3, 24, 26
Onze Priesters, Revisie en Richting I, 1933 Roep 1962: 5
Ezechiël en andere Misdadeigers, 1944, Roskam Amsterdam Roep 1962: 5
Het Verbond, 1931, Uitg. Het Sinjaal, Groesbeek Roep 1962: 6
Kolonisatie en Missie, 1930, Uitg. Het Sinjaal, Groesbeek Roep 1962: 7
Subjectieve Normen, 1936 Roep 1938: 82: 642; 1962: 7
VChr 82: 150; 68: 197
Voorlopige Motieven, 1954, Lannoo, Tielt Roep 1962: 7
G3 1964: 251
Elias van Cortona, 1941, Criterium Roep 1962: 9
Dagboek van een nutteloze, 1959, Te Elfder Ure Roep 1962: 9
Tegen de hoogmoed der werken SN 88; 115;
Woorden in den Wind SN 136
Het Zwaard SN 115
Verworpen Christendom GrNed 524
Guido Gezelle de Andere Tafelr 345
Gezelle, de zelfbewuste Kultuurleven, Oct 1949 Roep 1952: 452
Brunner, Emil Die Kirche zwischen Ost und West NVT 1954 927,
Buning, J.W.F. Werumeus In Memoriam Schouw 15-01-1942,
Dagelijksch Brood Schouw 15-01-1942,
Hemel en Aarde Schouw 15-01-1942,
Een Ontmoeting Schouw 15-01-1942, 15-01-1942/k2,
Maria Lecina Schouw 15-01-1942/k5,
Buytendijk De Vrouw GGdA p. 1130
Roep 1952: p. 11455
Wezen en Zin van de Pijn in
Tijdschrift voor Philosofie, 4e jrg. nr. 1, 1942
Tafelr p. 55424, p. 55: 430

aangemaakt: 06-05-2013 Copyright © 2015 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-02-2016