L I T E R A T U U R

terug naar alfabet
    A naar volgende letter

Aafjes, Bertus In den Beginne GGdA 206
Acker, K. van Vlaamsche Temperamenten
n.v. Standaard-Boekhandel
Antwerpen 1944
GGdA p. 2491
Anile, Antonino Schoonheid en waarheid der dingen VM p. 354116
Roep p. 354:  1953: 390
Augustin, Felix Hedendaagsche Duitsche Letterkunde
N.V. Uitg. Mij. Kosmos, A'dam
Schouw 02-02-1942/k3
Waag 14-11-1941

aangemaakt: 04-05-2013 Copyright © 2015 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 03-06-2015