terug

terug

L I T E R A T U U R R E G I S T E R

over de werken van

HENRI BRUNING

A   B   C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N

O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Klik een letter aan
Toelichting voorbeeld
Eerste kolom Naam van de auteur Beerling, R.F.
Tweede kolom

Titel van het boek (cursief) van de auteur uit de eerste kolom eventueel met overige boek informatie

Het wankele Westen
Van Loghum Slaterus, Arnhem 1950
Derde kolom

Acronym voor titel van boek van Bruning of tijdschrift waarin een publicatie van Bruning is gepubliceerd. Met de cursor op het acronym wordt de titel getoond.

GGdA
Vierde kolom

Eventueel een pagina aanduiding (cursief) verwijzend naar de betreffende pagina uit het boek van de auteur. Verwijzing naar bladzijde uit boek van Bruning of verwijzing naar datum van publicatie in tijdschrift, zonodig aangevuld met een kolom aanduiding. Bij aanklikken verschijnt de tekst van betreffende bladzijde of kolom.

p. 56351terug

aangemaakt: 22-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 10-02-2013