terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 21,5 x 15,6)

Alsof een volk, waarin de zuivere en schoone waarden van het leven systematisch vernietigd worden, niet 100 maal ontoegankelijker voor het christendom is dan een volk dat deze herstelt, eerbiedigt en beleefd wil zien. - Ik meen dat dt volk h e t vruchtbare arbeidsterrein voor de Kerk vormt. Ik meen, dat de Kerk in dien nieuwen Europeeschen MENSCH (in dien Fascistischen mensch) een 100 maal vruchtbaarder arbeidsveld bezit dan in dat ontbonden, vernielde, ziel-, geest- en willooze wezen dat het verleden heeft gekweekt. - DOCH SLECHTS OP  E E N  VOORWAARDE.

Slechts op voorwaarde dat de Kerk dezen nieuwen mensch b e g r ij p t en hem een werkelijkheid, een ideaal en een strijd openbaart, die hm - den reeds bij een zoo schoone werkelijkheid en strijd betrokkene - nog waarlijk b e z i e l e n kunnen.

blz. 36

INHOUD


  Blz.
Woord vooraf7
Het Zwaard9
Aanteekeningen59
Massa-actie en kern-vorming73
Kom Heer en doe Gerechtigheid81terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009