terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 22 x 16,8)


De Mongoolsche Kameel

  7

De Leeglooper

 17

De Anarchist

 31

Het Zoete Tasten

 45

Louis Desmoulins

 67


Het geluk is vraatzuchtig; het geluk leeft geen God en geen wereld, het leeft alleen zichzelf. Het geluk is een ringmuur om twee harten die alleen „elkander behooren”. Gód krijgt slechts résten.

blz. 75

Na een jaar had hij zich van haar losgemaakt.
Uit wroeging ? uit liefde ? uit hoogmoed ? uit bitterheid ? Hij wist het niet. Hij wist alleen, dat het geluk hun schoonste droom had verwoest, en dat hij God vanaf dat oogenblik had gehaat.

blz. 76
terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-09-2009