terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 19,5 x 11,3)

(...) de gekruisigde Christus (...) als een beeld, een teken, een symbool van de mishandelde mens, vastgespijkerd aan de balken van een onbarmhartig bestaan, onder een hemel die zwijgt; als een kreet « tot de onbekende God », een « Vader, waarom hebt Ge ons verlaten? »

(...) de Gekruisigde (...) als een mens, die (...) de grote daden van het menselijk leven heeft gesteld en die alle consequenties daarvan (en van zichzelf) aanvaard heeft (...). blz. 125

I N H O U D
De Massamens
Blz. 7
*
De Midden-Stand
Blz. 24
*
De Proletariėr
Blz. 48
*
Wie hanteert een waarheid?...
Blz. 58
*
Creativiteit en Macht
Blz. 69
*
Naar een Keerpunt ?
Blz. 76
*
Nihilisme en Zedelijkheid
Blz. 86
*
Natuurlijke boven-redelijke Zekerheid
Blz. 128
*
De scheppende Mens
Blz. 144terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 01-04-2010