terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 20,3 x 14,5)

(Aforismen; Onderwerpen: De mythe van de Verstandmensch; Waarheid; Zelfverwerkelijking; Het zij zo; Democratie; Revolutie en massa; Heerschen; Strijden; Volksche Kunst; Scheppen; Het Onvolkomen huwelijk; Geloven; Dood)

199

  De vrouw is ontstaan uit de rib van een man; voorwaar, een vleiende gedachte. Vooral als men de mogelijkheid negeert dat daarmee (als met elke schepping) wel eens het beste aan den man kan ,,ontstegen’’ zijn.

296

  Is de Voorzienigheid slim (listig)? Dat hangt geheel van ónze slimheid af. Zij is onze slimheid. — O armen en benarden van geest, die Gods Voorzienigheid zoo aanwijsbaar gewaar wordt. O benarden en verwarden en radeloozen, die tenminste érgens toch Gods Voorzienigheid wilt gezien en begrépen hebben.

297

  Het geweten is niet anders dan het hebben van een oordeel, — hetzij ingeschapen, hetzij intuďtief, hetzij verstandelijk-gevormd. Het is altijd een oordeel, een weten volgens hetwelk men handelt: goed en kwaad onderscheidt.

302

  Een intuďtief oordeel heeft, als norm, eerst recht van spreken als het zich, rede-lijkerwijze, aannemelijk weet te maken.
terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-06-2010