terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 24,5 x 15)

INHOUD
BIJ WIJZE VAN INLEIDING (1930). 7
FLORENTINSCHE OVERPEINZINGEN (1933) 19
STANDPUNT, VERHAAL, VISIE, APOLOGIE ETC. (1929, 1935) 31
DE MYTHE VAN DEN HOLLANDER (1933) 40
DIENEN (1933) 63
KATHOLICISME EN BEWEGING (1935) 68
APPENDIX 88
MISSIEPROBLEMEN (1933) 92
OVER HET GEZAGSPBOBLEEM (1933, 1934) 106
STRIJDEN (1933) 136
CONFORM PHAEADVIES (1933) 146
HET ZIJ ZOO 151
SPIEGELINGEN (1935) 154
DE MYTHE VAN DEN VERSTANDSMENSCH (1933) 163
BOMMEN OP MONTE CARLO (1935)   169
VERSCHEIDENHEDEN 180
Omslag en typographie van dit boek werden
uitgevoerd naar ontwerp en aanwijzingen van
Lou Mancheterug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-09-2009