terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 22,3 x 14,6)
(uitgave verhinderd door de bezetter)

Dit geschrift handelt niet in dtails over de doctrine van het huidige nationalisme, doch over het bewustzijn, dat zich (k) in die nieuwe nat. doctrine kristalliseerde; niet over den bouw van een gemeenschap, doch over het bewustzijn, dat (k) tot din bouw (dien herbouw) dwong; niet over de structuur van den staat, doch over het bewustzijn, dat zich (k) in die nieuwe staatsrealiteit concretiseerde; etc. Deze laatste en diepste werkelijkheid moeten wij doordringen, begrijpen vooraleer wij iets van haar verschijningsvormen gaan verstaan. De oorsprong toch van al deze verschijningsvormen is een nieuw levensbewustzijn, het heerschzuchtig en onstuimig doorbreken van een nieuwe (revolutionnairen) levenswil.

INHOUD
Voorwoord

7

DEEL I

De mythe van den Hollander (1933, 1936, 1941)

11

Onze opdracht als mensch (1940)

34

Onze opdracht als volk (1936, 1940)

40

Nationalisme, staats- en rijksidee (1940, 1941)

43

Drie normen van Dietsch continentaal denken (1940, 1941)

52

Onze conclusie

64

Een andere conclusie

71

Socialisme, nationaal-socialisme (of fascisme) (1938, 1941)

79

Democratie revolutie massa (1933, 1938)

89

Strijden (1933)

101DEEL II

Verbod en oordeel (1940)

109

...en vonnis (1941)

120

,,De religieuzen en het onderwijs (1940)

133

Sociale rechtvaardigheid (1937, 1940)

138

Maritain Mussolini Machiavelli (1938)

155

De staat en ,,de volledige mensch (1938, 1940)

160

Het drama der Joden (1936, 1940)

173

Nationalisme en kunst (1940, 1941)

208

Slotwoord

230
terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-04-2010