terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 23,4 x 15,6)

,,Goed doen en goed bedriegen gaan zelfs in den droom niet verloren’’, moet Calderon eens gezegd hebben. Men kan eraan toevoegen: ook niet in den láátsten droom....

G o d    d e   V a d e r  (tegen Frans Frederik Müller, tijdens een onderhoud op verzoek van laatst genoemde):
Och, raadt u alstublieft niet naar mijn bedoelingen. Beneden doet men ook al bijna niet anders. Het begint werkelijk dégoűtant te worden, dat gesnuffel naar mijn bedoelingen. - Ik herhaal nog eens: zoodra u hier komt, is alles reeds beslist. Terugkomen op dingen die voorbij zijn is niet meer mogelijk; daarover nakaarten heeft geen enkele zin. Alles heeft van uzelf afgehangen, en met de consequenties van uw verleden moet uzelf maar zien klaar te komen. Ja, het spijt me werkelijk, dat u eerst thans bemerkt, hoe romantisch uw veel geprezen zakelijkheid, en hoe zakelijk datgene is wat u voor romantiek ging houden. Ik heb, gelijk ik u reeds te verstaan gaf, ik heb geen eigen wil. (blz. 32)

Eerste tooneel 5
Tweede tooneel 15
Derde tooneel 31
Vierde tooneel 37
Vijfde tooneel 46
Zesde tooneel 52terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-04-2010