terug naar homepage
voorbij aan de aarde,
de mens en het lied
voortgaan, al verder
in Uw helder Niet:

uit: Zonder Erbarmen


(Overzicht van)
WERKEN
(voornamelijk in boekvorm)
van
Henri Bruning

Henri Bruning rond 1957 op een zonnige zondag

enkel de stilte is.
enkel het gaan.
Uw godlijke Stilte.
ons klein niet-verstaan

uit: Zonder Erbarmen


klik een boek aan voor vergroting met inhoudsopgave
gebruik vervolgens de pijltjes om verder door de lijst te lopen

(1924) De Sirkel (verzen) (1925) De Tocht (verzen) (1927) In memoriam in: Gerard Bruning Nagelaten werk (1928) Houtplastiek van Ernst Voorhoeve (1931) Bernhard Weevers;  Kolonisatie en Missie (brochure) (1931) Het Verbond (verzen) (1932) De Vraat van het Geluk (verhalen) (1933) Onze Priesters (essays); Revisie & Richting I (1933) Tegen den hoogmoed der werken; Revisie & Richting II (essays) (1934) Het zwaard; Revisie & Richting III (essays) (1935) Woorden in de wind; Revisie & Richting IV (essays) (1936) Subjectieve Normen (essays) (1937) Fuga (verzen) (1938) Verworpen Christendom (essays) (1939) Lazarus en de rijke (toneel) (1939) Het Onvolkomen Huwelijk  (aforismen) (1939) Gezegden van den nederigen wijze Egidius (1940) Een Hard en Ernstig Woord (brochure) (1942) Nieuw Politiek Bewustzijn (essays); uitgave verhinderd door de bezetter (1942)Het goede boek (brochure); (1942)Zin en plicht der natuurlijke orde (brochure); (1942)Nogmaals: Zin en plicht der natuurlijke orde (antwoord brochure); (1943) Heilig Verbond (verzen) (1943) Voorspel (verzen) (1943) Vluchtige Vertogen (aforismen) (1943) Twee spelen: Lazarus en de rijke, Spel in de zon (1943) Elias van Cortona (toneel) (1944) Gelaat der Dichters (revolutionaire poŽzie) (1944) Nieuwe Verten (verzen) (1944) EzechiŽl en andere misdadigers (verhalen) (1944) Nieuw Levensbewustzijn (rede) (1947) Songs of Innocence (verzen) (1951) In Vitro (verzen) (1952) Van Ziel en Aarde (verzen) (1954) In Maatstaf: Een ander spoor...? (verantwoording) (1954) Guido Gezelle de andere (essay) (1954) Voorlopige motieven (essays) (1957) Objectief Brevier (verzen) (1957) De Emmausgangers (toneel) (1961) Vormkracht en onmacht der religie (essay) (1961) Motieven en figuren (verzen) (1971) Verbum Humanum; Cahier I; Celibaat en medemenselijkheidterug naar homepage

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-08-2013