terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 21,3 x 15,4)

En tóch: w ij kunnen gemist worden, niét de Waarheid. Wij kunnen alleen niét gemist worden als s l a c h t o f f e r s v a n de Waarheid. – Daarom: de ware apostel s t r ij d t slechts: hij telt zichzelf niet, hij aanvaardt alle smaad, hij eischt niets, hij acht zichzelf van geen beteekenis, hij leeft niet ván of óm resultaten: hij d i e n t slechts. Hij getuigt. Gelegen of ongelegen. En altijd beschaamd over de eigen onwaardigheid. Hij dient als een vreugdevol-bedroefde, als een zorgeloos-bezorgde de W a a r h e i d. Hij weet, dat hij, altijd, slechts zaait of besproeit, doch dat alleen G o d den wasdom geeft: Zichzelf en zijn hemel in de zielen ontsluit: het bovennatuurlijk leven.


I    N    H    O   U    D
Blz.
Woord Vooraf 7
Tegen de Ketterij der Actie 9
Wapen en Werkelijkheid 17
Tegen den Hoogmoed van het Gezag 25
Tegen de Tyrannie der Voorzichtigheid 33
Tegen de Leugen der Eenheid 39
De Glorie van het Kindschap Gods 47
Bekijk dit boek naar Motieven en Figurenterug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-04-2010