terug naar lijst van werken
vorige boek


(h x b: 21,8 x 14,8)
En hoewel mijn boek over Gezelle van de eerste regel tot de laatste handelde over het spreken van Gezelle, heeft de critiek het vrijwel algemeen gezien als een verhandeling over Gezelle's zwijgen. (...)
Van mijn Gezelle onthield men slechts het spreken over zijn zwijgen;...

Uit een brief van 19 Februari 1956

Was Gezelle in zijn eerste periode een Christus-mysticus, in zijn tweede was hij een natuur-mysticus (...). (...) zulk een Umwertung [veronderstelt] een zo langdurig en eenzaam overgeleverd zijn aan talloze innerlijke onzekerheden en spanningen, dat slechts zeer weinigen de zedelijke moed opbrengen deze problematiek, zo zij zich aan hen opdringt, te verwerken, en nog minderen de geestelijke kracht zulk een Umwertung tot een goed einde te brengen. Alleen reeds door deze evolutie en de wijze waarop hij deze voltooide is Gezelle een unicum. (blz. 322)INHOUD

Woord Vooraf7
I     Verwaarloosd voorspel11
II    Het andere ‘Roeselare’31
III   Afgewezen oordeel78
IV   Nieuwe motieven108
V    Ontwrichting der ordo amoris  157
VI   De nieuwe mens196
VII  Zijn drama251
VIII Neo-gotieker?320
Literatuurlijst369terug naar lijst van werken
volgende boek

aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 02-04-2021