terug naar lijst van werken
vorige boek(h x b: 23,5 x 16)
.
I N H O U D

Blz.

Ten Geleide

7

ERICH WICHMAN
Quatrijnen in den Herfst

15

N O O R D-N E D E R L A N D


GEORGE KETTMANN
Het Vaderland

19

(De Jonge Leeuw, De Amsterdamsche Keurkamer, 1937)
De ruimte staat in klare lijn geteekend

20

Op mijn zwarte hemd

21

(Het Erf aan Zee, De Amsterdamsche Keurkamer, 1938)
Afscheid van den weerman

22

De nachttrein

23

Van al wat ons door donk’re jaren dreef. . (I, II, III)

24

Nacht van Beowulf

27

(Jong groen om den helm, De Amsterdamsche Keurhamer, z.j.)
Zondag aan de Schlachtensee

29

De soldaat

30
terug naar lijst van werken
volgende boek

Blz.


CHRIS DE GRAAFF
Beroep op Amsterdam

31


CORNELIS THOEN
Selo-Gora!

32


STEVEN BARENDS
Officieren in ’18

34

Lied van den weg

35

Dessié

36

Voor onze vrouwen

37

Verlangen naar Thule

38

(Viva la Muerte, De Amsterdamsche Keurhamer, 1938)
Bruiloftsmarsch voor Antwerpen

39

Zoo staag de golven slaan

40

ERNEST MICHEL
Vrijheid

41

Doorbraak (I, II, III)

43

Voor den spiegel

46

R. P. SYBESMA
Joun oer Ingelan

47

(Der Zehnte Maj, Verlag Grenze und Ausland, 1941)
Abend über England

48

JOHAN THEUNISZ
Feierstunde

49

Winterwende

50

De dag is hard

51

GERARD WIJDEVELD
Broeder Jacob

52

Daar en hier

53

ARNOLD ETMAN
Lied van de bevrijding

54

HENRI BRUNING
De vlag

55

Winter in Holland '94' (I, II, III)

56

De vernederde

58

Gebruikelijk slot

60

De doode

62

De Duitsche adelaar

63

(Nieuwe Verten,Roskam, 1943)


Blz.

JAN H. ËEKHOUT
Eens waart gij een koningsvolk

64

Diep in u zelve

65

(De Zanger van den Nacht, De Schouw, 1942)


JAN VAN RHEENEN
De laatste wacht (I, II, III)

66

Voor de moeder van een gesneuvelde

69

MIEP VAN DER VELDE
Vrijwilligerslegioen Nederland

70

RUDOLF STEINMETZ
September 1939 tusschen Donau en Rijn

71

BOB FLEISCHEUER
Gesneuvelde makker

72

Z U I D-N E D E R L A N D

WIES MOENS
Stroom

75

Ik heb gestreden

76

(Golfslag, De Sikkel, 1935)
Het Andere Lied

77

Al waart gij allen

79

Gezang in het waaien

8o

(Het Vierkant, De Sikkel, 1938)

KAREL VERTOMMEN
Zwervers

81

(,,Volk", Nov.1940)
Testament

82

Galgelied

84

Ballade der Schooiers

86

(Brood, Het Spectrum, z. j.)

FERDINAND VERCNOCKE
Diksmuide

88

(Zeeland, Steenlandt, 1943)
Sibbe

89

De Hansa van Brugge

91

BLANKA GIJSELEN
De mannen der Vlaamsche Waffen SS

93

Acht Kameraden

94

Koor der Dooden

95

Land van mijn hart

96


aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009