Terug naar bronnen over zijn leven
vorige bladzijdeNOTEN
overgenomen uit:

Raymund Bruning
Henri Bruning,
over grootheid en tragiek en geweten39.Terug naar tekst Henri Bruning "De kringloop naar het sentrum" Roeping 3 (1925) 354-382, 407-423, 459-480, Roeping 4 (1925) 56-67, 122-129
40.Terug naar tekst Zie ook: Onderdrukking en verzet; Nederland in oorlogstijd Arnhem/Amsterdam deel II 55 "Separatisme zou o.a. de WA kenmerken, maar het toppunt was toch wel, dat de propagandaleider Voorhoeve (die men later voor enige tijd naar het oostfront heeft weten weg te werken) in Mei 1942 verboden had, op bijeenkomsten te spreken over de groot-germaanse gedachte. De NSB en de SS waren agressiever tegen elkaar geworden en dit werd er niet beter op, toen Mussert in September 1942 aan de aanvaarding van de Germaanse Statenbond deze voorwaarde had verbonden, dat Nederland daarin ein in sich geschlossenes politisches Gebildew moest vormen."
41.Terug naar tekst
42.Terug naar tekst "Claudius Civilis (naar Rembrandt)"? De Schouw 3 (1944) nr 6 301


volgende bladzijde

laatste aanpassing: 16-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
aangemaakt: 16-08-2008