Uit: DE SCHOUW, 1e JAARGANG Nr 4, 16 FEBRUARI 1942

K a r l   H e i n r i c h   W a g g e r l:   B r o o d, roman vertaald door Albert Helman, N.V. Uitgevers Mij. „Kosmos”, Amsterdam.

Wat te zeggen van Waggerl’s boerenroman Brot, dit vriendelijk, au fond klein-burgerlijk boek? Zoo dicht als Griese’s Weissköpfe () bij ons staat, hoewel het gebeuren, in dat boek verhaald, zich in verre voortijden afspeelt, zoo ver staat Waggerl’s roman van ons af, hoewel hij nog in dezen tijd handelt. Men vindt er letterlijk niets van zichzelf in terug; het betreft een wereld welke ons volkomen vreemd is. Men herinnert zich Carossa’s woorden : „Mit jener Klarheit aber, die uns manchmal im Halbschlümmer überkommt, stieg das Wissen auf, wie lügnerisch es ware, das Glück der einfachen Seelen zu suchen, wenn man doch nicht mehr zu innen gehort.” En wie behoort nog, wie behoorde óóit, tot de eenvoudige zielen — zielen zonder één Vraag — waarmede wij in dit boek kennis maken ? Ons drukte, tijdens de lectuur van dezen roman, hetzelfde dat Regina drukt (slechts even mag drukken) in de eenzaamheid van het (hier uitgebeelde) landleven : „Niets, niets gebeurt hier, ze kan veel of weinig doen, de prijs is altijd slechts- het naakte leven. ...” Dat naakte leven is hard, doch tegelijk idyllisch, en waar het (.....)

aangemaakt: 19-01-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 14-07-2012