Curriculum 
Vitae
naar menu
 Teksten van boeken 
en artikelen
Autobiografische
 teksten 
naar menu
 Contact en laatste 
toevoegingen
naar menu
Over het waarom
 Raymund Bruning 
naar menu
Subj. bevindingen 
Theo Bruning
naar menu


1900 HENRI BRUNING 1983

TEKSTEN van BOEKEN en ARTIKELEN
Geordend naar jaar en uitgave

Boeken (32/33) (1924 - 1970)  1)
Gedichten (256/318) (1922 - 1965)
Verhalen en spelen (26/31) (1923 - 1957)

Roeping   (44/xx) (1922 - 1962)
De Valbijl   ( 6/ 6) (1924 - 1924)
De Tijd   ( 5/ 9) (1926 - 1976)
Hercules Seghers NU   ( 1/ 1) (1927 - 1927)
Nieuwe Tilburgsche Courant (10/10) (1928 - 1928)
Doode Zielen Eerherstel voor de jongere gedachte  ( 1/ 1) (1930 - 1930)
De Paal  ( 9/13) (1930 - 1931)
Aristo  ( 5/41) (1930 - 1964)
De Residentiebode  (20/55) (1937 - 1940)
Groot Nederland   ( 2/ 5) (1937 - 1944)
Franciscus Xaverius In 't Licht   ( 1/ 1) (1939 - 1939)
Criterium   ( 7/ 8) (1940 - 1941)
De Waag (35/35) (1940 - 1944)
Volk en Vaderland   ( 7/ 9) (1941 - 1943)
Nieuwe Gids   ( 0/ 1) (1942 - 1942)
De Schouw (22/22) (1942 - 1944)
Zwarte Soldaat  ( 2/ 2) (1944 - 1945)
Storm SS  ( 1/ 1) (1945 - 1945)
Kultuurleven   ( 2/ 6) (1949 - 1958)
Te Elfder Ure   ( 6/11) (1951 - 1957)
Dietsche Warande en Belfort   ( 4/ 7) (1951 - 1957)
Maatstaf   ( 1/ 2) (1954 - 1954)
De Tafelronde   ( 3/ 3) (1953 - 1953)
Macchiavellisme en menselijk geluk Nieuw Vlaamsch Tijdschrift   ( 1/ 1) (1954 - 1954)
Gezelle's zwijgen Streven   ( 1/ 1) (1955 - 1955)
Song of Innocence PoŽziereeks De Hoorn   ( 1/ 1) (1955 - 1955)
Revisie Tijdschrift voor geestelijk leven   ( 1/ 1) (1958 - 1958)
De Maand   ( 1/ 5) (1958 - 1966)
Heidenen met rust laten? G3   ( 1/ 1) (1964 - 1964)
Gedichten Elseviers Weekblad   ( 1/ 1) (1965 - 1965)
Dien avond en die rooze Gezelle Kroniek   ( 1/ 1) (1967 - 1967)
Als er een God bestaat, ...Salvo   ( 1/ 1) (1967 - 1967)


1) Met Uitgave (xx/yy) wordt bedoeld:
  Van de yy-bekende publicaties is van xx publicaties nu de tekst op deze site te vinden.terug naar 
eerste menu

aangemaakt: 16-10-2012 Copyright © 2010 by
Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-03-2019