overzicht werken
vorige bladzijdeINHOUD :
Blz.
Woord vooraf7
Het Zwaard9
Aanteekeningen59
Massa-actie en kern-vorming73
Kom Heer en doe Gerechtigheid81
VAN DENZELFDEN SCHRIJVER VERSCHENEN:

De Sirkel (verzen) 1924.
De Tocht (verzen) 1925 ; tweede druk 1926.
Kolonisatie en Missie (essay) 1931.
Het Verbond (verzen) 1931.
De Vraat van het Geluk (verhalen) 1932.
Revisie en Richting I : Onze Priesters (essays) 1933.
Revisie en Richting II : Tegen den Hoogmoed der Werken (essays) 1933.
Revisie en Richting III : Het Zwaard (essays) 1934.


TER PERSE :

Revisie en Richting IV : Woorden in den Wind.
Het Verbond (verzen), tweede druk.

Druk N.V. Vonksteen - Langemark

aangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009