overzicht werken
vorige bladzijdeW    O    O    R    D         V    O    O    R    A    FDe vórm der eerste, hierna volgende beschouwing vindt haar oorzaak in de omstandigheid, dat « Het Zwaard » als inleiding op een studenten-bijeenkomst dienst deed. De tekst bleef, op een enkele passage na, vrijwel ongewijzigd. Alleen de « Aanteekeningen » werden eraan toegevoegd.

H. B.
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009