lijst van werken
vorige bladzijde
C  O   L   O   P   H   O  N


DE GEDICHTEN  VAN DE CYCLUS  VAN ZIEL EN AARDE, GESCHREVEN IN DE JAREN 1947-1952, WERDEN GEZET UIT DE LETTER AMSTEL ROMEIN EN IN HET JAAR 1952 GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DRUKKERIJ “VOLHARDING” TE NIJMEGEN DE OPLAAG BESTAAT UIT 400 EXEMPLAREN ALLE OP OUD-HOLLANDS VAN GELDER


Ter orientatie - en ter geruststelling ook min of meer - moge ik in verband met het gedicht IK BEN MIJZELVE GOD herinneren aan Nicolaus van Cusa’s ,,mokrotheos” en, in verband met de strophen welker aanvangsregel luidt ZONDE EN VERLOSSING EN AL ’T GOEDE EN KWADE wijzen op St Thomas’ ,,synderesis”, die zuiver gebleven zielevonk, waarover ook Eckhart herhaaldelijk (en tevens zo schoon) geschreven heeft.

aangemaakt: 04-10-2000 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2010