lijst van werken
vorige bladzijdeVII   O E C U M E N E   D E R   G O D S D I E N S T E Nvolgende bladzijde ... ,,indien het tevens luce clarius is dat alle zoeken naar een gemeenschappelijke geloofsbasis tot theologisch analfabetisme en (onbedoelde) godsdienstige vervalsing voert.”

PROF. DR. H. KRAEMER                      
(Oecumene in ’t Vizier)      

De wind waait waar hij wil en ge hoort zijn gedruis, maar weet niet vanwaar hij komt of waarheen hij gaat: zó is alwie uit de Geest geboren is.

Joannes 3,8.                    

Als zuurdesem aanwezig zijn in de wereld der niet-christelijke religies betekent: evenals het zuurdesem naar alle zijden actief aanwezig zijn. Het is doen wat de hand vindt om te doen, – niet echter in ,,ongeregelde liefde”, maar in ,,gehoorzaamheid” aan de fundamentele verplichtingen die de onaantastbare souvereiniteit en zelfwerkzaamheid van het woord Gods oplegt; en aldus als zuurdesem aanwezig zijnde, voor het overige die religies en culturen laten wórden, zichzelf laten zijn, hun eigen weg en wordingsgang laten gaan ,,à l’intérieur de leurs traditions religieuses” naar het waarheidsverstaan dat Christus is.

Het christendom, schreef ik in het vorige hoofdstuk, is omringd van werelden van prachtig wórdend waarheidsleven. Zij zijn alle een ,,onderweg”, – dat geen andere eindbestemming kan heb- volgende bladzijde


209


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 14-10-2014