lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde bereid zijn te volbrengen wat ons als taak werd toevertrouwd. Menen wij toch niet, dat waar het boeddhisme zijn schoonste geschriften aan het Westen voorlegt, wij ermee zouden kunnen volstaan naar de boeddhistische wereld populaire tractaatjes te zenden die met werkelijke spiritualiteit niets uitstaande hebben. Of dat wij, waar het boeddhisme in de wereld van het Oosten op de schoonste wijze als gerealiseerde benadering aanwezig is, wij ten overstaan van die wereld zouden kunnen volstaan met er religieus als brave bedoeling te zijn.
Als de christenheid temidden der niet-christelijke volken ,,uitverkoren” is, dan is zij dat niet omdat de christenen meer dan de anderen Gods geliefde kinderen zijn. Dat zijn allen, en allen in dezelfde mate. De uitverkiezing bestaat hierin, dat aan haar het woord Gods werd toevertrouwd: God wil tot de wereld komen door de mens. En met deze onrustbarende verantwoordelijkheid werd de christenheid ,,uitverkoren” tot de opdracht zuurdesem d.i. een heilig en priesterlijk volk te zijn: het priesterlijk volk van Jezus Christus. Déze zending willen volbrengen is háár ,,solidariteit met de mensen”: juist deze zending werd haar, terwille van de mensen, toevertrouwd. Nogmaals: over deze opdracht onderhandelt God niet, maar met de mens die zijn oproep wil volgen, heeft Hij eindeloos geduld. Dezelfde hoogste inspanningen welke God vraagt, vraagt ook de mens, de mede-mens, – wiens ziel niet beroerd wordt door wat niet waarlijk zuurdesem is; en vraagt ook de verheven realiteit der niet-christelijke religies en culturen, wil men deze beïnvloeden. Christus heeft zich niet enkel uit liefde geheel gegeven. Hij heeft zich geheel gegeven, ook omdat er geen ander antwoord mogelijk is: noch op de menselijke grootheid, noch op de nood van de mens. Beide eisen ook van de christen de hoogste inzet.

**

Geeft men zich rekenschap van de hoge ernst van het apostolische of missionaire handelen, dan beseft men eens te meer welk een dubieus simplisme wordt verspreid, of welk een noodlottig volgende bladzijde


205


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 29-08-2010