lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde het enige woord dat, in zijn eigen kracht gelaten en in zijn eigen kracht de ziel bereikend, de weerstanden in de mens geleidelijk kan overwinnen.
Christus’ woord kon slechts bedoelen de ziel te treffen. ,,De geest is het die leven geeft”, zei Christus, en Hij vervolgde daarom: ,,De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven” (Joannes 6, 64). ,,Se diriger directement vers l’âme", zo noemde Suzuki een der vier beginselen van het Zen-boeddhisme 1), en het boeddhisme gaf daarmee nogmaals blijk een diep besef te hebben van het probleem van het religieuze leven en van de opdracht van het apostolische handelen. – En met dit alles zijn we dan terug bij de waarheid, de grond-verhouding, verborgen in de gelijkenis van het evangelie aanwezig. Christus’ woord is geheel bereidheid de ziel te doordringen en alleen de ziel is geheel bereidheid het woord Gods op zich te laten inwerken. Het doel van het apostolaat en dat der missie kan dan ook in wezen niets anders zijn dan die twee – de ziel en het woord Gods – samen te brengen. Dat is het doel vóór, tijdens, in en na alle overige apostolische en missionaire handelen, wélke ook de bezorgdheden zijn door een verwarrende werkelijkheid en een schier onmogelijke opdracht opgeroepen. Het kleine realisme heeft Christus’ onbevreesde Realisme steeds afgewezen. Het kleine realisme heeft steeds geantwoord: ,,De mens is altijd zijn buitenkant, en de massa is ook niet méér dan dat, laten we hem dus ook aan zijn buitenkant aanspreken, en niet méér vergen dan wat buitenkantgoedheid. Dat is óns... medelijden met de schare.” Dat medelijden echter is, zo geen vorm van reële minachting, reeds een hardvochtig vonnis: een oordeel waarbij reeds op voorhand wordt aangenomen dat de concrete individuele mens (die wij niet kennen; waarom Christus dan ook zeide: ,,oordeelt niet”) met die buitenkant identiek is. De mens echter is altijd méér dan zijn buitenkant, – ook wanneer hij niets anders schijnt. Christuszelf heeft zich, toen Hij zich tot de menigte richtte, dan ook allerminst met die geest- en ziel-dodende buitenkant-impera- volgende bladzijde


1) ,Essais sur le Bouddhisme, Zen’, traduits sous la direction de Jean Herbert, première série, troisième édition, p. 22, Paris.


202


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 14-10-2014