lijst van werken
vorige bladzijdeVI     Z U U R D E S E M   E N   Z I E Lvolgende bladzijde Lange tijd hield de christenheid Ė de Kerk Ė zichzelf voor een wereld van waarheid en licht en goddelijke bevoorrechting temidden van uitgestrekte werelden van duisternis en godverlatenheid. Maar als men denkt aan de religieuze culturen van IndiŽ, China, Japan, PerziŽ, Egypte, Afrika, Mexico (ook aan de eenvoudige natuurlijke goedheid die zo vaak bij primitieve stammen word aangetroffen), dan vermoedt men veeleer dat de christenheid van het Westen in haar historie omringd is geweest, en nog is, door werelden van vaak prachtig wordend, scheppend waarheidsleven; door religieuze culturen, innerlijke orde-eenheden, die behoren tot het meest grootse en nobele door de mensheid in haar religieuze historie voortgebracht en die, evenals iedere niet-christelijke religieuze mens, door de uitwerkingen ener goddelijke bezorgdheid, innerlijk bereid en gereed gemaakt werden om het woord Gods te ontvangen. Het Rijk Gods is dan niet omringd door werelden van duisternis, maar door reeds diep verhelderde werelden, met een eigen, sterkend, schoon en troostend waarheidsverstaan, en dit ondanks alle duisternis, ondanks zonde en ,,Wahn und TrugĒ. En denkend dan aan het probleem der missie, aan de aanwezigheid van het christendom in die werelden, is het plotseling of in die vertrouwde gelijkenis van het zuurdesem een geheel nieuwe waarheid openbarend opglanst. Zij onthult niet meer allereerst een opdracht, zij preciseert, met enkele essentiŽle aspecten die verborgen en onopgemerkt in het beeld van het Rijk Gods aanwezig bleken, een situatie, en daarmee iets betekenisvollers nog, dunkt me, dan de opdracht tot inwerken e.d.

Het zuurdesem, zo beseft men, bevindt zich in een materie die geheel, tot in elk deeltje, bereidheid is de werking van het zuurdesem te ondergaan. En het zuurdesem is met alles van zichzelf bereidheid de materie waarin het zich bevindt, geheel en al te volgende bladzijde


196


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2014