lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde maken. Tenzij ,,in bepaalde gevallenö. Maar ook in die gevallen dient het profane werk toch enkel te worden beschouwd als ,,onontkoombareö bijzaak of ballast. De zending van de missionaris is een zuiver religieuze, zoals kard. Feltin destijds (i.v.m. het conflict rond de prŕtres ouvriers) nog eens nadrukkelijk naar voren bracht. Daartoe is hij als priester geroepen. En voor hem, innerlijk gerˇepen tot het priesterschap, is het zuiver priesterlijke werk ook persoonlijkste behoefte, zÝelsbehoefte. Ook daarom beschouwt en behandelt hij de rest als (soms onvermijdelijke) ballast, met hoeveel ernst hij dat werk ook verricht. Het staat niet op de voorgrond als er sprake is van be´nvloeden. Van centrale betekenis is dan het religieus be´nvloeden. Dat is de opdracht van de missionaris, en een opdracht waartoe hem ook de verheven grootheid ener niet-christelijke religieuze cultuur noopt. Een opdracht die hij, de geroepene, ook als vele malen schoner en begerenswaardiger ondergaat dan welke eervolle profane werkzaamheid ook. volgende bladzijde195


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-08-2010