lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde ander zwerft als een vreemde en buitenstaander door haar vragen en waarheidsverstaan. – Voorwaarde voor dit zelf-groeien-naar en voor het religieus beïnvloeden is echter het aanwezig zijn van Christus’ waarheid, zoals hierboven omschreven. Dit religieus beïnvloeden is geen polemisch beïnvloeden, laat staan een spreken vanuit ,,de superieure hoogte” van ons eeuwig gelijk, ons eeuwig beter weten en beter hebben, maar – gelegen of ongelegen – het evangelie prediken (en zijn) in minzame dienstbaarheid aan wat een niet-christelijke religie of cultuur aan positieve verheven goedheid is en door God in haar werd opgebouwd, – een dienstbaarheid die in dit geval met geen waarneembare resultaten ooit rekent. Ook zonder zichtbare geschiedenis bouwt dit missionaire christendom een reëel en betekenisvol stuk missie-geschiedenis op, – betekenisvoller vaak dan menige ,,bekering”. Haar vruchtbaarheid bestaat, paradoxaal gezegd, juist hierin, dat die religies en culturen, hoewel beïnvloed, zichzelf blijven, óf: hoewel zichzelf blijvend, toch christelijke invloeden ondergaan. Deze verborgen vruchtbaarheid binnen het onvruchtbare, dit verborgen wórden binnen het niet-worden is de fundamentele betekenis en, als reële zekerheid, het hoopvol perspectief van het rechtstreeks beïnvloeden. Naar buiten echter (of als innerlijke houding) is dit beïnvloeden een voortdurend werkzaam zijn en bezorgd zijn en toch naar alle zijden stilte zijn, – geen vragen; een voortdurend meedelen en er toch geen acht op willen geven of en in hoeverre en op welke wijze het meegedeelde ontvangen wordt; het is zelf een vruchtbaar land willen zijn, maar dat naakt (ontledigd) in zijn winter ligt, een winterakker waarin alles verborgen leven en verborgen voorbereiden is, maar die vele winters en vele zomers wil blijven wachten tot degenen komen die er hun zaden en gewassen aan willen toevertrouwen.

**

Sprak ik over het beïnvloeden ener cultuur, dan bedoelde ik hier toch uitsluitend een religieus beïnvloeden, – en dit als het eigen doel van een tak van missionaire werkzaamheid. Ik moet dit nog volgende bladzijde


191


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-08-2010