lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde zaamheid, en daarmee van een andere, rechtstreekser, positiever inwerking dan het toenemend aantal bekeringen. Het maken van bekeringen blijkt dan niet de enige opdracht. Ook het rechtstreeks (religieus) be´nvloeden van die niet-christelijke culturen en religies, en dit als zelfstandig doel dat, los van elke gedachte aan mogelijke bekeringen, gericht en bewust moet worden nagestreefd, blijkt dan als taak der missie zinvol, en niet minder essentieel.

Individuele bekering en christelijke be´nvloeding van een religie of cultuur zijn twee geheel verschillende zaken. De individuele bekering is en blijft van belang ook als de kerstening ener cultuur er geen stap verder mee komt. En het proces der cultuurkerstening kan begonnen zijn en voortgaan (en blijft missionair van grote betekenis) ook als er van geen individuele bekering sprake is. Tot dusver werden de niet-christelijke religies en culturen enkel rechtstreeks be´nvloed (en verontrust; en in de afzonderlijke mens niet zelden ondermijnd) door de cultuur van het Westen (haar culturele zelfkant meestentijds). Er zou echter eveneens sprake moeten zijn van een rechtstreeks religieus be´nvloeden, en dit als een afzonderlijke taak der missie. Ongetwijfeld, alle missionering is in zijn gevolgen nolens volens een be´nvloeden van de wereld waarin zij bedreven wordt. Ook missiewerk dat niets anders beoogt dan het onttrekken van mensen aan niet-christelijke religies, terwijl die religies zelf ľ geen voorwerp van missionaire bezorgdheid ľ aan zichzelf overgelaten worden, heeft wel ergens als uitwerking be´nvloeding. Wat hier echter bedoeld wordt is niet be´nvloeding als toevallig of onbedoeld gevˇlg, maar een missionair werken dat zÚlf niets anders beoogt en daardoor (betekenisvol) missiewerk is. ,,Daardoorö, hoewel het krachtens zijn doel geen bekeringen nastreeft. Het eigen doel van het be´nvloeden is per definitie niet bekeren; en al sluit het bekeringen als gevolg niet uit, zij zijn er niet het eigen doel en de eigen betekenis van. Dit be´nvloeden is een terrein van missionaire werkzaamheid naast het bekeringswerk, een werkterrein dat, omdat het van zo essentiŰle betekenis is, met blijdschap en dank- volgende bladzijde


183


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-08-2010