lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde er voor het Oosten reden was de missionering als een verlengstuk van het westerse kolonialisme te wantrouwen, maar ook deze: dat wij verzuimd hebben de religiositeit van het Oosten ernstig te nemen, haar op haar plan d.i. met onze schoonste geschriften, aan te spreken, en omdat drdoor de invloed op de werkelijk religieuze mens nihil moest blijven.
De ongeschoeide carmelites van Lisieux, de kleine Theresia, is de patrones der missie geworden, en niets is meer begrijpelijk. Maar vaak vroeg ik mij af of de erkenning van dit patronaatschap niet vr alles bevestigd moest worden door haar wrd in de wereld van het aziatische ,,heidendom reel aanwezig te doen zijn als voorzover het het aandeel van de mens betreft missionair de creatieve kracht bij uitnemendheid; vaak moest ik denken dat juist voor die grote, rigoureuze, zichzelf in niets ontziende, voor niets terugdeinzende verwerkelijkers van het hoogste leven hr mystiek van de kleine weg een woord van grote zuiverheid zou kunnen worden en een weg banen bevrijdend en openbarend naar het hart van die religie waarheen elke ware religiositeit onderweg is. Ik geloof dat het actieve aandeel van haar woord in de missionering haar meest wezenlijke patronaatschap zou zijn. Zij is het absolute geweest op de wijze der kleinen en het bereikbare op de wijze van het absolute; de heldhaftigen geeft zij hun eenvoud terug, de verstorvenen hun verbondenheid met de aarde, de kleinen hun heldhaftigheid, en allen de verbondenheid met hemel en aarde in de goedheid van de Vader.
Overbodig het te zeggen: niet alle niet-christelijke volken, als zij religieus mondig zijn, zijn mondig op dezelfde wijze, met eenzelfde geestelijke structuur en een eender geaarde geestelijke rijpheid. Niet allen kan men dezelfde geschriften brengen. En ongetwijfeld zijn er ook volken waarvan men kan aannemen dat Zij aan bedoelde geschriften (tenslotte altijd een westerse uitwerking van het christendom en het product van een specifiek europese ontwikkeling) nooit wezenlijk behoefte hebben, bestemd als zij zijn, door de vele eeuwen van hun isolement, een geheel eigen geschiedenis van het christendom te beginnen. Niettemin schijnt mij het bijeenbrengen, selecteren, vertalen en op zorgvul- volgende bladzijde


173


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-08-2010