lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde en ontroerend, heeft uitgewerkt. Het gaat uit, bij de religieuze niet-christen, van een religieus ,,niet volwaardig”-zijn, een religieuze ,,onmondigheid” die God zelf voor zijn werken in hem klaarblijkelijk toch nooit erkend en zeker nooit te gering heeft bevonden. En dit onthouden van Gods woord, dit beneden ons voelen van een niet-christelijke religiositeit én van de lichtsporen erin is dan nogmaals een uiting van godsdienstig kolonialisme: van precies zo bedenkelijk en in de grond arrogant godsdienstig kolonialisme als de aanmatiging van ons bizar vertrouwen, dat wij wel in staat zijn het waarheidsleven van de ander te begrijpen en dat de ander slechts door ons het christendom als voltooiing kan gaan verstaan. De noodzaak van het ook in die geest onderrichtende woord wordt hier niet ontkend en waar het noodzakelijk is, vraagt het van de apostel een volledige overgave en nederige dienstbaarheid, maar de waarde ervan is zeer bescheiden en het is allerminst de oplossing of het grote nieuwe perspectief ten overstaan van het missionaire probleem; het is van een zeer bescheiden onmisbaarheid. En het is een onwaarde wanneer het als de basis wordt beschouwd. De basis van het missionaire werken is Gods werkzaamheid, hetgeen hier betekent: de zelfwerkzaamheid van Christus’ eigen woord in de zielen. Andere grondslagen kan niemand leggen. Niemand kan andere grondslagen leggen dan die gelegd zijn: Jezus Christus d.i. Gods woord, het evangelie. Het is de basis die ook Christus legde toen Hij onder de mensen rondging. Dit woord – in zijn eigen volmaakte waarheidsbestaan – van het veld der missionaire werkzaamheid wegdringen, is die Bouwmeester wegdringen zonder Wie al het werk der arbeiders nutteloos is. Door het Woord is alles geworden wat geworden is, en God doet van dit souvereine recht geen afstand.
De tweede conclusie welke de missie genoopt wordt te verbinden aan de religieuze volwassenheid der niet-christelijke godsdiensten, is die van de zinloosheid van missionaire geschriften die bestemd zijn voor religieus onmondigen en – daar zoals hier – hun werfkracht zoeken in de sentimentele onwaarachtigheden van een blijmoedig bezwerend en geruststellend oppervlakte- volgende bladzijde


170


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-08-2010