lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde lijke wereld met die te veroveren waarheid i.c. Christus’ waarheid, Gods woord, in aanraking te brengen: dit Godswoord in de niet-christelijke wereld tegenwoordig te doen zijn. Het is nodig dit preciezer te zeggen. Niet allereerst toch op óns woord, op ónze interpretatie van Gods woord is de praeparatio evangelica voorbereiding, maar – geheel vanzelfsprekend – allereerst op Christus’ interpretatie van Gods woord, op Gods woord in de nog geheel zuivere gedaante van Christus’ woord, op het evangelie zo als het is in zichzelf. En het in aanraking brengen daarmee geschiedt dan geheel los van de overweging óf en waar en in hoeverre Christus’ waarheid voltooiing en vervolmaking is van het waarheidsverstaan der niet-christenen. Niet wij, met onze ontoereikende kennis van hun waarheidsverstaan, kunnen dat uitmaken, niet wij zijn geroepen dat voor hen aannemelijk te maken, zij zelf zijn de enigen die dat kunnen – ervaren: zij – niet wij – zijn de enigen die hun waarheidsverstaan bezitten zó als het is, zij zijn de enigen daarom die kunnen gaan beseffen of en waar en in hoeverre Christus’ woord vervolmaking en voltooiing is van hun waarheidsbezit. En niet óns woord, dat altijd een naar twee zijden beperkt kennen is en reeds daarom steeds beperkt en ontoereikend overdracht, is als missionair instrument van primaire betekenis, maar Christus’ woord dat volstrekt kennen en gaafste overdracht is. En niet óns woord, tijd-, plaats- en persoongebonden als het is, maar slechts Christus’ woord, dat een universele wereldtaal spreekt, kan door allen, groten en geringen, worden ontvangen en kan, krachtens zijn wezen, door alle volken als steeds dieper inwerkende zuivering van hun waarheidsverstaan en tenslotte als wezenlijke voltooiing en vervolmaking ervan worden ondergaan en verstaan.
Het grote vertrouwen van de missie, hét missionaire instrument wordt dan: de zelfwerkzaamheid van Gods woord in de ziel van de religieuze niet-christen. De aanwezigheid van Gods woord (het rechtstreeks dáármee in aanraking kunnen zijn) en de zelf-werkzaamheid van het goddelijk woord zijn de beide grote missionaire realiteiten in een wereld welke men religieus volwassen-geworden moet noemen en welker geschiedenis daadwerkelijk, volgende bladzijde


164


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-08-2010