lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde der Vereinigung berief, sei es, dass eine suchende Seele durch das sichere Gefühl der Gegenwart Gottes Gewissheit über den grossen Unsichtbaren erlangte, nach dem sie sich seit langem sehnte1).

Bezint men zich op dit complex realiteiten in het complex der niet-christelijke religies aanwezig, dan voelt men nogmaals het bizarre van een zienswijze die deze religies eeuwenlang identificeerde met een satanische misleiding (waren wijzelf daar misschien dupe van toen we die opvatting huldigden?), en er wankelt meer dan een missionering die met de term ,,godsdienstig kolonialisme” werd omschreven. Ook de lichtsporen-theorie begint ergens in haar grondvesten te wankelen. Men herkent haar niet meer als het tegendeel van ,,godsdienstig kolonialisme”, ze onthult zich veeleer als de laatste fase ervan, – zo ongeveer als ,,het opvoeden tot zelfbestuur” de laatste fase is van het staatkundig kolonialisme: de laatste bevestiging van de onmacht, de onmondigheid en onvolwaardigheid van de ander, – die nóg geleid, nóg voortgeholpen moet worden.
Want wat openbaarde zich hier telkens weer als de werkelijkheid van de praeparatio evangelica? Dat het christendom voorafgegaan en omringd is door talrijke volken en werelden van religiositeit waarin een goddelijke bezorgdheid iets fundamenteel anders uitwerkte dan goddelijke licht-sporen, énkele, vaag of helderder aanwezig in een religiositeit die voor het overige duisternis en dwaling is 2) Men ontwaart religies die als geheel, met of ondanks hun verduisteringen, zich reeds in het voorportaal van het evangelie bevinden, vlak bij het hart van de grote christelijke waarheden; religies die reeds diepzinnig en prachtig benadering zijn, reeds innerlijk rijp- en gereed-gemaakt schijnen voor de ontvangst van het goddelijk woord. Men betreedt, ook met het heidendom, waarlijk heilige, door God zelf geheiligde grond, volgende bladzijde


1) p. 281. – Allerminst zonder belang, ter kennismaking met het Soefisme, is ’Gestalten uit de perzische mystiek’ van Dr. R. van Brakel Buys; Deventer, z.j.
2) Of anders uitgedrukt, met de termen van vandaag nog, met die van Missionaire Oriëntatie: ’De Kerk, tehuis voor allen’: ,,een duistere hoop”, ,,een onoverkomelijke onwetendheid” met ,,fragmenten van waarheid” maar overigens toch (daar niet van!) ,,.achtenswaardige mensen” (p. 60, 57, 59). – zie verder: Aantekeningen p. 230bladzijde 230, Aantekening 5.


161


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2014