lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde realisatie een grandioos hoogtepunt oplevert van wijsheidsdenken, artistieke scheppingskracht en maatschappelijke creativiteit; en terzijde daarvan, en tegelijk in haar middenste midden, steeds weer, ook later telkens nog, het wereldonttrokken zich bezinnen op de weg naar de volstrekte volmaaktheid, de volmaakte zelf-zuivering, zoals tot uiting komend in zowel de geniale concepties van Theresia van Avila en Joannes van ’t Kruis (met hun toegescherpte kennis van de mens en zijn verborgenste beweeggronden) als in de aangrijpende eenvoud van de arme van Assisi en de ontroerende helderziendheid tenslotte van Theresia van Lisieux. Veel van dit alles, dat tot de luister van de Kerk behoort, vindt men, hoewel anders, nauwelijks minder indrukwekkend en niet zelden even indrukwekkend terug als de luister der oosterse religies vanaf hun oorsprong tot de dag van vandaag, in een wordingsgeschiedenis van ontelbare eeuwen. De religieuze Urtriebe manifesteren zich in dit heidendom soms met zulk een zuiverheid, oprechte goedheid en werkelijke grootheid dat men zich meer dan eens de woorden van Jezus herinnert: ,,Een zo groot geloof heb Ik in Israël niet gevonden”.
3. Vervolgens enkele citaten uit Lettre à un religieux van Simone Weil. Zij suggereren nog andere (onthullender?) aspecten. ,,Le Livre des Morts égyptien, vieux d’au moins trois mille ans, sans doute bien davantage, est imprégné de charité évangélique. Le mort dit à Osiris: ’Seigneur de la Vérité, je t’apporte la vérité... J’ai détruit le mal pour toi... Je n’ai tué personne. Je n’ai fait pleurer personne. Je n’ai laissé personne souffrir de la faim. Je n’ai jamais eté cause qu’un maitre fasse du mal à son esclave. Je n’ai causé de peur à aucun homme. Je n’ai jamais rendu ma voix hautaine. Je ne me suis jamais rendu sourd à des paroles justes et vraies. Je n’ai pas mis mon nom en avant pour les honneurs. Je n’ai pas repoussé Dieu dans ses manifestations ...’ ” 1) ,,Les passages de l’Ecriture (Genèse, Psaumes, saint Paul) concernant Melchisédec prouvent que dès l’aube d’Israël il existait hors d’Israël un service de Dieu, une connaissance de volgende bladzijde


1) p. 12.


159


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2014