lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde van de goedheid die hij levenslang – bewust of onbewust – gezocht heeft. Uiteraard, de vragen komen daarmee niet tot zwijgen, maar altijd is er de aanwezigheid van dat dwingendste en schoonste antwoord: het voorgeleefde leven, d.i. de waarheid en goedheid van het gepredikte in de gestalte van een mens. De beminnenswaardigheid van het voorgeleefde leven is altijd de grote ,,wegbereider” en tevens, door haar aanwezigheid, steeds opnieuw een argument van niet verminderende bewijskracht voor de goedheid der gepredikte waarheid. Indien men enig besef heeft van wat het verre Oosten aan voor-christelijke menselijke goedheid heeft willen bereiken en gerealiseerd heeft, zal men tevens beseffen, hoe diep het verschijnen der ware menselijke goedheid in haar eenvoudige zuiverheid die mens kon aangrijpen. Van Straelen houdt ervan met Franciscus Xaverius de spot te drijven (te sollen), en aan diens talrijke bekeringen, w.o. ongetwijfeld zeer betekenisvolle, hecht hij niet veel waarde o.a. omdat Xaverius zich nauwelijks in het japans zou hebben kunnen uitdrukken. Maar één ding vergeet hij: hoe juist op de mens van het Oosten, ook op de japanse mens, het verschijnen van de goede en zuivere mens die Franciscus Xaverius was, een diepe, aangrijpende indruk heeft moeten maken. Xaverius mag dan het japans slechts zeer onvolkomen hebben beheerst, de voor allen verstaanbare wereldtaal van het evangelische leven beheerste hij op ongemene wijze. Door zijn zichtbare beminnenswaardigheid wekte dit leven de wil om met de waarheid die Franciscus vertegenwoordigde en predikte in relatie te treden. Hij, Franciscus, activeerde de waarheidswil (ondanks de vele natuurlijke barrières) nog vóór hij had gesproken 1) En als hij sprak en argumenteerde, deed hij dat uiteraard niet met de nieuw-missionaire bedoeling de waarheid kenbaar te maken als voltooiing en vervolmaking van een reeds aanwezig, voor-christelijk waarheidsbezit, of van reeds aanwezige goddelijke lichtsporen, want die heidense religie volgende bladzijde


1) Geen wonder overigens. Want wanneer een oosterling besluit zich door een boeddhistische monnik te laten onderrichten, dan besluit hij daartoe omdat hij, zoals men telkens weer kan lezen, getroffen werd door de schoonheid en goedheid van diens leven. Dáárom wil hij ook diens waarheid leren kennen en erover onderricht worden.


134


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-08-2010