lijst van werken
vorige bladzijdeIII     O N M A C H T   D E R   M I S S I Evolgende bladzijde Van Straelens Aziatisch Dagboek roept, missionair, een verontrustender en essentiŽler vraag op dan de vraag wat hij nu terechtbrengt van die nieuwe missie-theorieŽn, of terechtbrengt van die ,,apostolische bescheidenheid welke steeds een grote eerbied toont voor de opvattingen van hen die een andere religie belijdenĒ, of van die nieuwe wil: te zoeken naar de in de niet-christelijke religies reeds aanwezige goddelijke lichtsporen waarop bij de missionering moet worden voortgebouwd. En een verontrustender zekerheid neemt van ons bezit dan deze, dat hij niet de man is om vreemde, niet-christelijke religies op hun waarde of onwaarde te onderzoeken; en dat zijn oordeel over Japan en het japanse boeddhisme, overgenomen door de missie, ook de nieuwe missionering op een gevaarlijk dwaalspoor, d.i. opnieuw naar een ,,Japans missiedramaĒ zou voeren. Niet dat bij hem de nieuwe missie-theorieŽn op volkomen losse schroeven staan en zonder consequenties blijven, maar dit: dat met zijn boek de nieuwe missie-theorieŽn zelf eensklaps een volmaakt problematisch antwoord zijn geworden op het drama der missie, is het verontrustende: de onrustbarende conclusie die zich met dit boek onafwijsbaar opdringt; en onafwijsbaarder naarmate men zich op dit plotseling opgeworpen probleem ernstiger bezint. Voor mij tenminste hebben hun directieven, die ik, sedert ik ze in Voorlopige Motieven 1) met een beroep op Johannes Damascenus niet zonder optimisme verdedigde, voor de practijk van het rechtstreekse missiewerk reeds minder hanteerbaar ging achten, na het koude stortbad dat Van Straelens geschrift werd, de waarde die eraan wordt toegekend, ten enenmale verloren.
Zolang men zich verdiept in geschriften als die van Pl. Tempels (Bantoe-philosophie), H. Dumoulin S.J., Janheinz Jahn (Muntu), Monchanin, Van der Leeuw (De primitieve mens en de religie), volgende bladzijde


1) Zie Appendix achter in dit boek, p. 217.inhoudsopgave


128


volgende bladzijde
blz. 217aangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-08-2010